• Katedra fyziky nabízí studium v oborech: matematická fyzika, experimentální jaderná a částicová fyzika, fyzika a technika termojaderné fúze a fyzikální technika.
  • V rámci matematické fyziky jedna z nejúspěšnějších skupin se zabývá i náhodnými kvantovými procházkami.
  • Katedra fyziky se také účastní velkých mezinárodních experimentů jako jsou ATLAS, ALICE a Aegis v CERN nebo STAR v BNL.
  • Na katedře působí odborníci a studenti, kteří se zabývají i teoretickou částicovou a jadernou fyzikou.
  • Jedním z významných pracovišť je i tokamak Golem, na kterém se studuje fyzika plazmatu.

Kvantová mechanika

Zveřejněno: neděle 6. duben 2014 Napsal Administrator

Okruhy otázek ke státním závěrečným zkouškám bakalářského studia

Zaměření: Experimentální jaderná a částicová fyzika

Předmět: Kvantová mechanika

Literatura:

  • L. Hlavatý: Slabikář kvantové mechaniky(viz. 02KVAN)
  • J. Formánek, Úvod do kvantové teorie, Academia, Praha 1983.
  • P.A.M. Dirac, Principles of Quantum Mechanics, Oxford University Press, Oxford 1958.

 

Předměty, které mají vztah k okruhům:

  • 02KVAN - Kvantová mechanika
  • 02KVA2B - Kvantová mechanika 2

 

Okruhy otázek:

1. Stavy a pozorovatelné v kvantové mechanice

2. Výsledky měření, pravděpodobnosti přechodu

3. Kompatibilita měření, Heisenbergovy relace neurčitosti

4. Jednorozměrný harmonický oscilátor

5. Kvantování momentu hybnosti, spin

6. Kvantová částice v centrálně symetrickém potenciálu, isotropní harmonický oscilátor, Coulombův potenciál, elektromagnetické pole, Zeemanův jev

7. Časový vývoj stavu v poli konzervativních sil, rovnice kontinuity, stacionární stavy, integrály pohybu

8. Řešení Maxwellových rovnic pomocí potenciálů; kalibrační transformace a kalibrační podmínky

9. Systémy více částic

10. Poruchová metoda výpočtu vlastních hodnot operátoru, anharmonický oscilátor, Starkův jev.