• Katedra fyziky nabízí studium v oborech: matematická fyzika, experimentální jaderná a částicová fyzika, fyzika a technika termojaderné fúze a fyzikální technika.
  • V rámci matematické fyziky jedna z nejúspěšnějších skupin se zabývá i náhodnými kvantovými procházkami.
  • Katedra fyziky se také účastní velkých mezinárodních experimentů jako jsou ATLAS, ALICE a Aegis v CERN nebo STAR v BNL.
  • Na katedře působí odborníci a studenti, kteří se zabývají i teoretickou částicovou a jadernou fyzikou.
  • Jedním z významných pracovišť je i tokamak Golem, na kterém se studuje fyzika plazmatu.

Teoretická fyzika

Zveřejněno: neděle 6. duben 2014 Napsal Administrator

Okruhy otázek ke státním závěrečným zkouškám bakalářského studia

Zaměření: Experimentální jaderná a částicová fyzika

Předmět: Teoretická fyzika

Literatura:

  • Štoll, Tolar: Teoretická fyzika

Předměty, které mají vztah k okruhům:

  • 02TEF1 - Teoretická fyzika 1
  • 02TEF2 - Teoretická fyzika 2

Okruhy otázek:

1. Lagrangeovy rovnice v klasické mechanice; klasifikace vazeb

2. Princip virtuálních posunutí a statická rovnováha mechanických soustav s vazbami;d´Alembertův princip

3. Malé kmity soustav hmotných bodů, módy, normální souřadnice

4. Hamiltonův princip v klasické mechanice z hlediska základů variačního počtu

5. Pohyb částice v elektromagnetickém poli v Lagrangeově a Hamiltonově formalismu

6. Teorém Noetherové v Lagrangeově mechanice

7. Relativistické zobecnění Newtonových rovnic

8. Hamiltonův princip v relativistické teorii klasických polí

9. Zákony zachování v relativistické teorii pole

10. Řešení Maxwellových rovnic pomocí potenciálů; kalibrační transformace a kalibrační podmínky