• Katedra fyziky nabízí studium v oborech: matematická fyzika, experimentální jaderná a částicová fyzika, fyzika a technika termojaderné fúze a fyzikální technika.
  • V rámci matematické fyziky jedna z nejúspěšnějších skupin se zabývá i náhodnými kvantovými procházkami.
  • Katedra fyziky se také účastní velkých mezinárodních experimentů jako jsou ATLAS, ALICE a Aegis v CERN nebo STAR v BNL.
  • Na katedře působí odborníci a studenti, kteří se zabývají i teoretickou částicovou a jadernou fyzikou.
  • Jedním z významných pracovišť je i tokamak Golem, na kterém se studuje fyzika plazmatu.

Termodynamika a statistická fyzika

Zveřejněno: neděle 6. duben 2014 Napsal Administrator

Okruhy otázek ke státním závěrečným zkouškám bakalářského studia

Zaměření: Experimentální jaderná a částicová fyzika

Předmět: Termodynamika a statistická fyzika

Literatura:

  • Feynman, Leighton, Sands: Feynmanovy přednášky o fyzice, 39. kapitola Kvasnica: Termodynamika, SNTL 1965, kapitoly 1, 2, 7, 8

 

Předměty, které mají vztah k okruhům:

  • 02TER - Termika a molekulová fyzika
  • 02TSFA - Termodynamika a statistická fyzika

 

Okruhy otázek:

1. Principy termodynamiky - Vnitřní energie, Teplo, Práce, Entropie, Chování látek při nízkých teplotách

2. Termodynamické potenciály a termodynamické vztahy

3. Principy termodynamické rovnováhy - Směr spontánních termodynamických procesů, Termodynamické nerovnosti, Braun-Le Chatelierův princip

4. Záření absolutně černého tělesa

5. Fázové přechody

6. Guldberg-Waageho zákon

7. Entropie a statistická fyzika

8. Přesné statistiky

9. Tepelná kapacita krystalů

10. Statistické soubory