• Katedra fyziky nabízí studium v oborech: matematická fyzika, experimentální jaderná a částicová fyzika, fyzika a technika termojaderné fúze a fyzikální technika.
  • V rámci matematické fyziky jedna z nejúspěšnějších skupin se zabývá i náhodnými kvantovými procházkami.
  • Katedra fyziky se také účastní velkých mezinárodních experimentů jako jsou ATLAS, ALICE a Aegis v CERN nebo STAR v BNL.
  • Na katedře působí odborníci a studenti, kteří se zabývají i teoretickou částicovou a jadernou fyzikou.
  • Jedním z významných pracovišť je i tokamak Golem, na kterém se studuje fyzika plazmatu.

Detektory částic a fotonů

Zveřejněno: neděle 6. duben 2014 Napsal Administrator

Okruhy otázek ke státním závěrečným zkouškám magisterského studia

Obor: Experimentální jaderná a částicová fyzika

Předmět: Detektory částic a fotonů

Literatura:

  • W.R. Leo - Techniques for Nuclear and Particle Physics Experiments, Springer-Verlag, Berlin, 1987
  • G.F. Knoll - Radiation detection and Measurement, John Wiley & sons, New York, 2000
  • M. Caria - Measurement analysis, Imperial College Press, 2000
  • P.J.Ouseph - Introduction to Nuclear Radiation Detectors, Plenum Press, New York, 1975

 

Předměty, vztahující se k okruhům:

  • 02EMJF - Experimentální metody jaderné fyziky
  • 02EMSF - Experimentální metody subjaderné fyziky

 

Okruhy otázek:

1. Plynem plněné detektory částic a fotonů

2. Scintilační detektory

3. Polovodičové detektory

4. Čerenkovovy detektory

5. Detektory neutronů

6. Polohově citlivé detektory

7. Základní charakteristiky detektorů

8. Dráhové detektory

9. Uspořádání detektorů(teleskopy, hodoskopy)

10. Elektromagnetické a hadronové kalorimetry