• Katedra fyziky nabízí studium v oborech: matematická fyzika, experimentální jaderná a částicová fyzika, fyzika a technika termojaderné fúze a fyzikální technika.
  • V rámci matematické fyziky jedna z nejúspěšnějších skupin se zabývá i náhodnými kvantovými procházkami.
  • Katedra fyziky se také účastní velkých mezinárodních experimentů jako jsou ATLAS, ALICE a Aegis v CERN nebo STAR v BNL.
  • Na katedře působí odborníci a studenti, kteří se zabývají i teoretickou částicovou a jadernou fyzikou.
  • Jedním z významných pracovišť je i tokamak Golem, na kterém se studuje fyzika plazmatu.

Experimentální metody jaderné a subjaderné fyziky

Zveřejněno: neděle 6. duben 2014 Napsal Administrator

Okruhy otázek ke státním závěrečným zkouškám magisterského studia

Obor: Experimentální jaderná a částicová fyzika

Předmět: Experimentální metody jaderné a subjaderné fyziky

Literatura:

  • W.R. Leo - Techniques for Nuclear and Particle Physics Experiments, Springer-Verlag, Berlin, 1987
  • G.F. Knoll - Radiation detection and Measurement, John Wiley & sons, New York, 2000
  • T. Ferbel - Experimental Techniques in High-Energy Nuclear and Particle Physics, World Scientific Publishing Co., Singapore, 1991

 

Předměty, vztahující se k okruhům:

  • 02EMJF - Experimentální metody jaderné fyziky
  • 02EMSF - Experimentální metody subjaderné fyziky
  • 02UNC - Urychlovače nabitých částic

 

Okruhy otázek:

1. Zdroje částic

2. Urychlovače nabitých částic

3. Registrace a detekce ionizujícího záření

4. Detektory záření

5. Spektrometrie nabitých částic

6. Spektrometrie záření gama

7. Spektrometrie neutronů

8. Koincidenční systémy

9. Polohově citlivé detektory

10. Systémy pro ukládání a zpracování signálu z detektorů