• Katedra fyziky nabízí studium v oborech: matematická fyzika, experimentální jaderná a částicová fyzika, fyzika a technika termojaderné fúze a fyzikální technika.
  • V rámci matematické fyziky jedna z nejúspěšnějších skupin se zabývá i náhodnými kvantovými procházkami.
  • Katedra fyziky se také účastní velkých mezinárodních experimentů jako jsou ATLAS, ALICE a Aegis v CERN nebo STAR v BNL.
  • Na katedře působí odborníci a studenti, kteří se zabývají i teoretickou částicovou a jadernou fyzikou.
  • Jedním z významných pracovišť je i tokamak Golem, na kterém se studuje fyzika plazmatu.

Fyzika částic

Zveřejněno: neděle 6. duben 2014 Napsal Administrator

Okruhy otázek ke státním závěrečným zkouškám magisterského studia

Obor: Experimentální jaderná a částicová fyzika

Předmět: Fyzika částic

Literatura:

  • H. Frauenfelder, E.M. Henley - Subatomic physics, Prentice-Hall, Inc. Englewood Cliffs, New Jersey, 1974
  • R. Fernow - Introduction to experimental particle physics, Cambridge Univ. Press
  • T.K. Gaisser - Cosmic rays and particle physics, Cambridge Univ. Press

 

Předměty, vztahující se k okruhům:

  • 02ZESI - Základy elektroslabých interakcí
  • 02ZQCD - Základy kvantové chromodynamiky

 

Okruhy otázek:

1. Základní vlastnosti částic a kalibračních polí

2. Slabé interakce částic

3. Struktura částic

4. Modely částic

5. Experimentální základy standardního modelu

6. Podivné částice, problém mesonů K0

7. Zákony zachováni, CPT teorém

8. Mnohonásobná produkce částic

9. Neutrinové experimenty

10. Fundamentální experimenty ve fyzice částic; objev antiprotonu, důkaz existence mionového neutrina, objev částice J/ψ, objev leptonu τ