• Katedra fyziky nabízí studium v oborech: matematická fyzika, experimentální jaderná a částicová fyzika, fyzika a technika termojaderné fúze a fyzikální technika.
  • V rámci matematické fyziky jedna z nejúspěšnějších skupin se zabývá i náhodnými kvantovými procházkami.
  • Katedra fyziky se také účastní velkých mezinárodních experimentů jako jsou ATLAS, ALICE a Aegis v CERN nebo STAR v BNL.
  • Na katedře působí odborníci a studenti, kteří se zabývají i teoretickou částicovou a jadernou fyzikou.
  • Jedním z významných pracovišť je i tokamak Golem, na kterém se studuje fyzika plazmatu.

Jaderná spektroskopie

Zveřejněno: neděle 6. duben 2014 Napsal Administrator

Okruhy otázek ke státním závěrečným zkouškám magisterského studia

Obor: Experimentální jaderná a částicová fyzika

Předmět: Jaderná spektroskopie

Literatura:

  • G.F. Knoll - Radiation detection and Measurement, John Wiley & sons, New York, 2000
  • K. Siegbahn - Alpha-, Beta-, and Gamma-Ray Spectroscopy, North Holland Publishing Company, Amsterdam, 1965
  • W.D. Hamilton - The electromagnetic interaction in nuclear spectroscopy, North Holland Publishing Company, Amsterdam, 1975

 

Předměty, vztahující se k okruhům:

  • 02JSP - Jaderná spektroskopie
  • 02AMS - Atomová a molekulová spektroskopie

 

Okruhy otázek:

1. Spektroskopie záření gama

2. Spektroskopie záření alfa

3. Spektroskopie záření beta a elektronová spektroskopie

4. Spektroskopie neutronů

5. Rozpadová schémata

6. Základní charakteristiky spektrometrů(magnetický, elektrostatický, scintilační,polovodičový, krystalový)

7. Moessbauerova spektroskopie

8. Spektrometrie na orientovaných jádrech

9. Dopplerův jev ve spektroskopii

10. Charakteristiky jaderných stavů