• Katedra fyziky nabízí studium v oborech: matematická fyzika, experimentální jaderná a částicová fyzika, fyzika a technika termojaderné fúze a fyzikální technika.
  • V rámci matematické fyziky jedna z nejúspěšnějších skupin se zabývá i náhodnými kvantovými procházkami.
  • Katedra fyziky se také účastní velkých mezinárodních experimentů jako jsou ATLAS, ALICE a Aegis v CERN nebo STAR v BNL.
  • Na katedře působí odborníci a studenti, kteří se zabývají i teoretickou částicovou a jadernou fyzikou.
  • Jedním z významných pracovišť je i tokamak Golem, na kterém se studuje fyzika plazmatu.

Hands on CERN 2021

Zveřejněno: úterý 9. listopad 2021
Napsal Anežka Kabátová

Chcete se dozvědět více o CERNu? Chcete se seznámit s fungováním experimentů na LHC a vyzkoušet si analýzu dat z experimentů? Chcete hledat podivné částice, měřit hmotu W nebo rekonstruovat Higgsův boson? Pak se přijďte zúčastnit akce Hands on CERN.

Příští akce se bude konat v listopadu, vždy v pátek odpoledne. 12. listopadu 2021 v učebně B115 na FJFI bude přednáška na téma částicové fyziky, 26. listopadu 2021 proběhnou cvičení, na kterých si budete moct vyzkoušet analýzu dat z reálných experimentů na LHC.

Vybraní studenti se pak budou moci zúčastnit exkurze do CERNu! Více informací najdete ZDE.

 

Hands on CERN 2020

Zveřejněno: pondělí 5. říjen 2020
Napsal Lukáš Kramárik

handsoncern-1.pngChcete se dozvědět více o CERNu? Chcete se seznámit s fungováním experimentů na LHC a vyzkoušet si analýzu dat z experimentů? Chcete hledat podivné částice, měřit hmotu W nebo rekonstruovat Higgsův boson? Pak se přijďte zúčastnit akce Hands on CERN.

Příští akce se bude konat v listopadu, vždy v pátek od 13:30. V pátek 13. listopadu 2020 vám přineseme přednášky na téma částicové fyziky, v pátek 20. listopadu 2020 proběhnou cvičení, na kterých si budete moct vyzkoušet analýzu dat z reálných experimentů na LHC a v pátek 27. listopadu 2020 proběhne prohlídka ALICE experimentu živě přímo z CERNu.

Vybraní studenti se pak budou moci zúčastnit exkurze do CERNu! Více informací najdete ZDE.

Doktorand Marek Matas získal Becquerelovu cenu za rok 2020

Zveřejněno: středa 22. červenec 2020
Napsal Jan Čepila

EVAK0837

Student doktorského studia KF FJFI, Marek Matas, získal ve čtvrtek 2.7.2020 první místo ve francouzské ceně Becquerel, která oceňuje nejlepší výsledky mladých vědců na poli jaderné fyziky. Marek porotu zaujal svým výzkumem "Fenomenologie kvantové chromodynamiky vysokých energií", jeho relevancí pro urychlovačové experimenty budoucnosti, spoluprací se světovými špičkami a publikacemi v mezinárodních impaktovaných žurnálech. Cena zahrnuje finanční stipendium a měsíční stáž na libovolné francouzské instituci dle výběru laureáta.

Tomáš Herman se stal ALICE Junior Representative!

Zveřejněno: čtvrtek 19. prosinec 2019
Napsal Lukáš Kramárik

Tomáš Herman (doktorand z katedry fyziky) byl začátkem tohoto týdne zvolen do funkce jednoho ze tří Junior Representative na experimentu ALICE v CERN. Jeho úlohou teď bude representovat skoro 800 juniorských členů ALICE v legislativních a exekutivních radách této kolaborace a sloužit jako kontakt mezi vedením organizace a juniorskou komunitou. Přejeme mu hodně štěstí v nové roli.

Hands on CERN 2019

Zveřejněno: pondělí 2. prosinec 2019
Napsal Lukáš Kramárik

78120293 539993616584901 1916691669088993280 n

Tento rok opět proběhl další úspěšný ročník akce Hands on CERN. Cílem této akce bylo seznámit studenty ČVUT s fyzikou, která se zkoumá v laboratoři CERN, především na urychlovači Large Hadron Collider (LHC), a s experimenty, na kterých týmy z FJFI pracují.
V pátek 11.10.2019 si studenti vyslechli dvě přednášky na téma částicové fyziky. První se týkala aktuálních poznatků v tomto oboru, kde Robert Líčeník, student doktorského studia na EJČF na FJFI, studentům představil standardní model částic a základy teorie kvantové chromodynamiky (QCD). Principy urychlování a detekce částic byli diskutovány v druhé přednášce Karlem Šafaříkem, který se po letech strávených v CERNu, kde mimo jiné pomohl založit experiment ALICE, vrátil do Českej republiky na FJFI. O týden později, v pátek 18.10.2019, si studenti mohli samostatně vyzkoušet analýzu reálných dat z experimentu ATLAS.
Na základě aktivní účasti na akci a zaslané motivační eseje, organizátoři vybrali čtrnáct studentů a studentek na exkurzi do CERN. Exkurze se uskutečnila ve dnech 24.-27.11.2019 pod vedením prof. Borisa Tomášika a Dr. Kataríny Křížkovej Gajdošovej, kde si účastníci prohlédli prostory laboratoře a množství experimentů, které se v CERNu uskutečňují. Program exkurze byl nabitý, studenti mohli vidět velící středisko urychlovače LHC a laboratoř magnetů pro tento a budoucí urychlovače, podívali se pod zem ke dvěma ze čtyř velkých experimentů na LHC: LHCb a ALICE, navštívili datové centrum, kde se mimo jiné zpracovávají data z těchto experimentů a mnoho jiných míst.

Akce je organizována katedrou fyziky FJFI v spolupráci z Prague EPS Young Minds.