Studium fyziky na budoucím elektron-ion collideru v přiblížení dipólového modelu

  • Vedoucí práce / Supervisor: Ing. Michal Křelina, Ph.D.
  • Pracoviště / Workplace: KF FJFI
  • Kontakt / Contact: michal.krelina@fjfi.cvut.cz
Název anglicky / Title English: Study of physics at the future electron-ion collider within the color dipole approach
 
Osnova / Outline: 

V současnosti se připravuje detailní plán (yellow report), jaká fyzika se bude či měla studovat na budoucím elektron-ion collideru (EIC) plánovaného v BNL v USA, který by měl poskytovat data z elektron-protonových a elektron-jaderných srážek. Tento urychlovač sice nenabízí tak vysoké energie jako urychlovač LHC, na druhou stranu nabízí čistší fyziku, neboť elektron je elementární částice. To umožňuje vědcům se více zaměřit na zkoumané efekty s mnohem menším pozadím a neurčitostí než na LHC. Ideálním teoretickým nástrojem pro studium fyziky na EIC je model v přiblížení barevného dipólu, který dokáže popsat i procesy, které nedokáže popsat klasický partonový model.

Student se může zaměřit na jednotlivé aspekty dle jeho zájmu:

  • Studium produkce vektorových mezonů
  • Studium jaderného stínění
  • Vylepšení Monte Carlo event generátoru Sartre

Téma je vhodné pro balalářskou výzkumný i diplomovou práci.

Literatura / reference: 

  • A. Accardi et al., "Electron Ion Collider: The Next QCD Frontier - Understanding the glue that binds us all", arXiv:1212.1701 (2014)
  • M. Krelina, J. Nemchik, R. Pasechnik & J. Čepila, "Spin rotation effects in diffractive electroproduction of heavy quarkonia", Eur.Phys.J. C79 (2019) no.2, 154
  • B Z Kopeliovich, J Nemchik, I K Potashnikova and Ivan Schmidt, "Gluon shadowing in DIS off nuclei", J.Phys. G35 (2008) 115010