Members of BNL-CZ


Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering
Czech Technical University in Prague
(CTU FNSPE)

Mgr. Jaroslav Bielčík, Ph.D. 
CTU council representative in the STAR experiment

Doc. Ing. Miroslav Virius, CSc.
CTU council representative in the PHENIX experiment 

Mgr. Michal Broz, Ph.D.
Mgr. Zdenka Císlerová
Ing. Jan Čepila, Ph.D
RNDr. Petr Chaloupka, Ph.D.
Mgr. Pavla Federičová, Ph.D.
Ing. Miroslav Havránek, Dr. rer. nat.
Ing. Michal Marčišovský, Ph.D.
Ing. Miroslav Myška, Ph.D
RNDr. Ján Nemčík, CSc.
RNDr. Jiří Popule
Ing. Olga Rusňáková, Ph.D
Dr. Barbara Trzeciak
prom. fyz. Václav Vrba, CSc.
 

Students:

Ing. Benka Tomáš
Ing. Gallus Petr
Ing. Alena Harlenderová
Ing. Martin Hejtmánek
Ing. David Horák
Ing. Tomáš Jakoubek
Ing. Zdenko Janoška
Ing. Vladimír Kafka
Ing. Michal Kocan
Ing. Oleksandr Korchak
Ing. Lukáš Kramárik
Ing. Jakub Kvapil
Bc. Robert Ličeník
Ing. Jindřich Lidrych
Ing. Mária Marčišovská
Bc. Oliver Matonoha
Bc. Zuzana Moravcová
Ing. Gordon Neue 
Ing. Ondřej Penc
Ing. Jiří Šmarhák
Ing. Lukáš Tomášek
Ing. Michal Tomášek
Tomáš Truhlář

Nuclear Physics Institute of the Czech Academy of Sciences
(NPI CAS)

RNDr. Jana Bielčíková, Ph.D
NPI CAS council representative in the STAR experiment

Mgr. Pavol Federič, Ph.D.
doc. Michal Šumbera, CSc.

Markéta Sommerová
administrator

PhD Students:

Ing. Robert Líčeník
Ing. Jan Vaněk
Ing. Miroslav Šimko

Students:

Josef Bobek
Jitka Mrázková
Georgij Ponimatkin
Veronika Prozorova
Monika Robotková

Alumni:

Dzmitry Makatun
Jan Rusňák
Miroslav Šaur


Faculty of Mathematics and Physics at Charles University
(FMP CU)

prof. Ing. Miroslav Finger, DrSc
FMP CU council representative in the PHENIX experiment 

Michael Finger, M.Sc., CSc.
Jitka Hankeová
RNDr. Ivan Procházka, CSc.
Ing. Miloš Pfeffer, CSc.
Miloslav Slunečka
 

Students:

Ing. Martin Bodlák
Ing. Josef Nový
Adriana Nikolová
Mgr. Jan Matoušek
Mgr. Michael Pešek
Mgr. Markéta Pešková