Externí pracovníci

Seznam obsahuje 9 členů

Kritéria hledání

Jméno, kontakt
Profesní zájmy
Jiří Adam
prom. fyz. Jiří Adam, CSc.
...
Svatopluk Civiš
Prof. RNDr. Svatopluk Civiš, CSc.
...
David Krejčiřík
Mgr. David Krejčiřík, DSc.
...
Petr Kulhánek
prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc.
...
Petr Závada
Mgr. Petr Závada, CSc.,DSc.
...
* spinová struktura protonu
* výpočty procesů v rámci kovariantního přístupu
* GPD a TMD partonové distribuční funkce
Pavel Staroba
RNDr. Pavel Staroba, CSc.
...
* Fyzika Standardniho Modelu
* Produkce vektorových mezonů a inkluzivní produkce hadronů v hadron-jaderných srážkách
* Měření diferenciálního účinného průřezu pro produkci Z bosonu v proton-protonových srážkách, rozpadajícího se na elektron-pozitronový pár
* Monte-Carlo manažer pracovní skupiny Standardního Modelu
* Směšování kvarků ve formalismu matice CKM (historie objevů kvarků, jejich vlastnosti a parametry směšovací CKM matice; jejich experimentální měření)
Marek Taševský
Mgr. Marek Taševský, Ph.D.
...
* Difrakční fyzika v experimentu ATLAS
* Vývoj dopředných detektorů v experimentu ATLAS
* Fenomenologie QCD, difrakce, foton, fragmentační funkce
* Difrakční fyzika v experimentu ATLAS při nízkých luminozitách
* Difrakční fyzika v experimentu ATLAS při vysokých luminozitách
Petr Trávníček
RNDr. Petr Trávníček, Ph.D.
...
* Fyzika vysokoenergetického kosmického záření
* Vývoj atmosférické spršky kosmického záření
* Analýza dat na Observatoři Pierra Augera
* Měřicí metody spršek kosmického záření
Miroslav Znojil
prom. fyz. Miroslav Znojil, DrSc.
...