Studenti EJČF

Seznam obsahuje 60 členů

Kritéria hledání

Jméno, kontakt
Studium
Práce
Školitel
Veronika Prozorova
Ing. Veronika Prozorova
...
Doktorské
3. ročník
Aktuální téma: Measurements of heavy flavor particles in star at RHIC
Dr. Jana Bielčíková
Elisabeth Andriantsarazo
Ing. Elisabeth Andriantsarazo
...
Magisterské
Aktuální téma: Kolektivní měření a porucha systému
Dr. Václav Potoček
Daniel Babjak
Daniel Babjak
...
Bakalářské
1. ročník
Alena Bakalová
Ing. Alena Bakalová
...
Doktorské
Dr. Jakub Vícha
Dagmar Bendová
Ing. Dagmar Bendová
...
Doktorské
1. ročník
Dr. Jan Čepila
Emanuel Bezányi
Emanuel Bezányi
...
Bakalářské
3. ročník
Aktuální téma: Studium produkce kvarkónií
doc. Jaroslav Bielčík
Gitika Bhalla
Gitika Bhalla
...
Bakalářské
3. ročník
Aktuální téma: Signal extraction in rho 0 photonuclear extraction with ALICE at the LHC
prof. Guillermo Contreras
Josef Bobek
Bc. Josef Bobek
...
Bakalářské
1. ročník
Jakub Češka
Bc. Jakub Češka
...
Bakalářské
1. ročník
Jakub Cimerman
Ing. Jakub Cimerman
...
Doktorské
Aktuální téma: Dynamika vývoje ultrarelativistických jaderných srážek
Výzkumný úkol: Exkluzivní femtoskopie
Bakalářská práce: N/A
doc. Boris Tomášik
Michaela Ďatková
Michaela Ďatková
...
Bakalářské
Aktuální téma: Tracking a spektrometrie kosmické radiace pomocí pixelových detektorů na družicích
doc. Carlos Granja
Nikolas Denner
Bc. Nikolas Denner
...
Bakalářské
1. ročník
Radim Dvořák
Radim Dvořák
...
Bakalářské
Aktuální téma: Energetická závislost hadronové struktury v rámci kvantové chromodynamiky
Dr. Jan Čepila
Ekaterina Eremenko
Bc. Ekaterina Eremenko
...
Magisterské
Aktuální téma: PIC simulace urychlování elektronů v brázdovém poli laseru ve vlnovodném režimu
Dr. Michal Nevrkla
Vendulka Fílová
Bc. Vendulka Fílová
...
Magisterské
3. ročník
Aktuální téma: Koherentní J/ψ fotoprodukce v Pb-Pb srážkách s emisí dopředných neutronů z LHC Run 2 dat
prof. Guillermo Contreras
David Gančarčík
Bc. David Gančarčík
...
Magisterské
1. ročník
David Gregocki
David Gregocki
...
Bakalářské
Aktuální téma: Charakterizace plazmových vln generovaných intenzívními laserovými impulzy
Ing. Dominika Mašlárová
David Grund
Bc. David Grund
...
Magisterské
1. ročník
prof. Guillermo Contreras
Sára Haidlová
Sára Haidlová
...
Bakalářské
Aktuální téma: Azimutální asymetrie v koherentní J/Psi fotoprodukci na experimentu ALICE
prof. Jesus Guillermo Contreras
Tomáš Herman
Ing. Tomáš Herman
...
Doktorské
prof. Guillermo Contreras Nuno
Helena Hesounová
Helena Hesounová
...
Bakalářské
Aktuální téma: Měření multiplicity v pp srážkách v rámci experimentu ALICE během LHC Run 3
prof. Jesus Guillermo Contreras
Lukáš Holub
Ing. Lukáš Holub
...
Doktorské
Aktuální téma: Femtoskopia na experimente STAR
Bakalářská práce: N/A
Dr. Petr Chaloupka
David Horák
Ing. David Horák
...
Doktorské
2. ročník
Aktuální téma: Produkce vektorových mezonů v ultra-periferálních srážkách na ALICE
prof. Guillermo Contreras
Lenka Hronová
Bc. Lenka Hronová
...
Magisterské
1. ročník
Dr. Michaela Kozlová
Hana Hrubešová
Bc. Hana Hrubešová
...
Magisterské
3. ročník
Aktuální téma: Studium zachycení Rydbergovských atomů a manipulace s nimi pomocí elektrických polí
doc. Vojtěch Petráček
Petr Jačka
Ing. Petr Jačka
...
Doktorské
Aktuální téma: Fenomenologie a fyzikální analýza interakcí elementárních částic
Diplomová práce: N/A
Výzkumný úkol: N/A
Bakalářská práce: N/A
Dr. Roman Lysák
Anežka Kabátová
Ing. Anežka Kabátová
...
Doktorské
Lukáš Kramárik
Ing. Lukáš Kramárik
...
Doktorské
1. ročník
Aktuální téma: Open Charm Production at STAR
Dr. Jaroslav Bielčík
Antonín Kravka
Bc. Antonín Kravka
...
Bakalářské
3. ročník
Aktuální téma: Miony ve sprškách kosmického záření
Dr. Petr Trávníček
Diana Mária Krupová
Bc. Diana Mária Krupová
...
Magisterské
1. ročník
prof. Guillermo Contreras
Roman Lavička
Ing. Roman Lavička
...
Doktorské
1. ročník
prof. Guillermo Contreras
Robert Líčeník
Ing. Robert Líčeník
...
Doktorské
Aktuální téma: Study of Jet properties in Au+Au Collisions at RHIC
Dr. Jana Bielčíková
Ondřej Lomický
Bc. Ondřej Lomický
...
Bakalářské
1. ročník
Bakalářská práce: Jádro-jaderné srážky
Margita Majerčáková
Bc. Margita Majerčáková
...
Magisterské
3. ročník
Dr. Martina Boháčová
Daniel Mihatsch
Bc. Daniel Mihatsch
...
Bakalářské
1. ročník
Jitka Mrázková
Bc. Jitka Mrázková
...
Bakalářské
1. ročník
Tomáš Novák
Bc. Tomáš Novák
...
Magisterské
1. ročník
Lukáš Novotný
Ing. Lukáš Novotný
...
Doktorské
1. ročník
Aktuální téma: Studium B fyziky na experimentu ATLAS
Dr. Václav Vrba
Ondřej Penc
Ing. Ondřej Penc
...
Doktorské
Aktuální téma: Studium elektroslabé interakce na experimantu ATLAS
Diplomová práce: N/A
Výzkumný úkol: N/A
Bakalářská práce: N/A
doc. Vojtěch Petráček
Jan Pokorný
Ing. Jan Pokorný
...
Doktorské
1. ročník
Aktuální téma: Studium krátkodosahových a mnohočásticových korelací v popisu jaderných systémů
Dr. Petr Veselý
Tomáš Poledníček
Tomáš Poledníček
...
Bakalářské
Aktuální téma: Aplikace relativistické dynamiky tekutin pro popis srážek těžkých iontů
prof. Boris Tomášik
Georgij Ponimatkin
Bc. Georgij Ponimatkin
...
Magisterské
1. ročník
Dr. Jana Bielčíková
Patrik Puškáš
Patrik Puškáš
...
Bakalářské
Aktuální téma: Měření délky elektronového svazku urychleného laserem generovanými plazmovými vlnami
Ing. Dominika Mašlárová
Monika Robotková
Bc. Monika Robotková
...
Magisterské
1. ročník
Dr. Jana Bielčíková
Pablo Rodríguez Ramos
Mgr. Pablo Rodríguez Ramos
...
Doktorské
Aktuální téma: Experimental study of changes in life-time and/or masses of ρ a ω mesons produced by pion beam in nucleus.
Diplomová práce: N/A
Výzkumný úkol: N/A
Bakalářská práce: N/A
Dr Andrej Kugler
Miroslav Šimko
Ing. Miroslav Šimko
...
Doktorské
Aktuální téma: Studium fyziky těžkých kvarků v jádro-jaderných srážkách
Dr. Jaroslav Bielčík
Radka Sochorová
Ing. Radka Sochorová
...
Doktorské
1. ročník
Aktuální téma: Produkce částic v ultrarelativistických jaderných srážkách
doc. Boris Tomášik
Karolína Šollová
Karolína Šollová
...
Bakalářské
3. ročník
Aktuální téma: Nukleace a růst nanočástic pod vlivem ionizujícího záření beta, gama a fotonů UV-VIS různých vlnových délek
Dr. Ladislav Svoboda
Pavel Špíšek
Pavel Špíšek
...
Bakalářské
3. ročník
Aktuální téma: Astrofyzikální jaderné reakce na urychlovačích lehkých iontů
Dr. Jaromír Mrázek
Jakub Štěrba
Bc. Jakub Štěrba
...
Bakalářské
1. ročník
Jaroslav Štorek
Bc. Jaroslav Štorek
...
Magisterské
Aktuální téma: Studium rovnováhy v relativistických srážkách těžkých iontů
doc. Jaroslav Bielčík
Michal Svoboda
Bc. Michal Svoboda
...
Bakalářské
3. ročník
Karolína Syrokvaš
Karolína Syrokvaš
...
Bakalářské
3. ročník
Aktuální téma: Systematická nepřesnost složení kosmického záření interpretovaného z měření hloubek maxim spršek různými Monte Carlo generátory
Dr. Jakub Vícha
Václav Trličík
Bc. Václav Trličík
...
Bakalářské
1. ročník
Tomáš Truhlář
Ing. Tomáš Truhlář
...
Doktorské
Josef Uchytil
Ing. Josef Uchytil
...
Doktorské
1. ročník
Aktuální téma: Fotoprodukce mezonů na protonu
Výzkumný úkol: Multiplicity Fluctuations
Dr. Petr Bydžovský
Matěj Vaculčiak
Bc. Matěj Vaculčiak
...
Magisterské
Jan Vaněk
Ing. Jan Vaněk
...
Doktorské
3. ročník
Aktuální téma: Rekonstrukce nefotonických elektronů v jádro-jaderných srážkách
Dr. Jaroslav Bielčík
Vojtěch Zabloudil
Vojtěch Zabloudil
...
Bakalářské
Aktuální téma: Konstrukce a zprovoznění detektoru FDD
prof. Jesus Guillermo Contreras
Ota Zaplatílek
Ing. Ota Zaplatílek
...
Doktorské
1. ročník
Aktuální téma: Produkce Jetů v proton-protonových srážkách
Bakalářská práce: Jet physics at LHC
Dr. Zdeněk Hubáček