Studenti FTTF

Seznam obsahuje 43 členů

Kritéria hledání

Jméno, kontakt
Studium
Práce
Školitel
Jakub Bulička
Jakub Bulička
...
Bakalářské
Jan Buryanec
Jan Buryanec
...
Bakalářské
Dominik Čáp
Dominik Čáp
...
Bakalářské
Jan Čečrdle
Ing. Jan Čečrdle
...
Doktorské
Aktuální téma: První experiment s tekutým lithiem na divertoru tokamaku COMPASS
Mgr. Jan Horáček, Ph.D.
Jaroslav Čeřovský
Ing. Jaroslav Čeřovský
...
Doktorské
Aktuální téma: Studium scénářů útlumu ubíhajících elektronů v tokamacích pomocí interakce s příměsemi
doc. RNDr. Jan Mlynář, Ph.D.
Jakub Chlum
Jakub Chlum
...
Bakalářské
Michal Farník
Ing. Michal Farník
...
Doktorské
1. ročník
Mgr. Michael Komm, Ph.D.
Ondřej Ficker
Ing. Ondřej Ficker
...
Doktorské
2. ročník
Doc. RNDr. Jan Mlynář, Ph.D.
Vojtěch Fišer
Vojtěch Fišer
...
Bakalářské
Aktuální téma: Problematika řízení technologických procesů na tokamaku GOLEM v reálném čase
Ing. Vojtěch Svoboda, CSc.
Jiří Fujera
Bc. Jiří Fujera
...
Magisterské
2. ročník
doc. RNDr. Tomáš Homola, Ph.D.
Matyáš Grof
Bc. Matyáš Grof
...
Magisterské
3. ročník
Aktuální téma: Studium tepelných toků plazmatu na vnitřní stěnu tokamaku COMPASS
Ing. Petr Vondráček
Ondřej Grover
Ing. Ondřej Grover
...
Doktorské
1. ročník
Aktuální téma: L-H přechod v tokamakovém plazmatu: studium lokálních parametrů okrajového plazmatu
Ing. Martin Hron, Ph.D.
Jan Hečko
Ing. Jan Hečko
...
Doktorské
Aktuální téma: Characterisation of heat fluxes in edge plasma of the COMPASS tokamak in H-mode discharges
Mgr. Michael Komm, Ph.D.
Matěj Ivánek
Bc. Matěj Ivánek
...
Magisterské
Ing. Ivan Ďuran, Ph.D.
Kateřina Hromasová
Ing. Kateřina Hromasová
...
Doktorské
1. ročník
Mgr. Jakub Seidl, Ph.D.
Vojtěch Juráš
Vojtěch Juráš
...
Bakalářské
Andrea Kolínská
Bc. Andrea Kolínská
...
Magisterské
Aktuální téma: Analýza vlastností  elektromagnetických signálů vyzařovaných v průběhu vývoje přírodních bleskových výbojů
Bakalářská práce: N/A
Ing. Ivana Kolmašová, Ph.D.
Anna Křivková
Ing. Anna Křivková
...
Doktorské
Aktuální téma: Výkonové lasery ve výzkumu prvkového složení meziplanetární hmoty pro aplikace v kosmonautice a astronomii
RNDr. Martin Ferus, Ph.D.
Daniela Kropáčková
Daniela Kropáčková
...
Bakalářské
Adéla Kubincová
Bc. Adéla Kubincová
...
Magisterské
Ing. Ondřej Kudláček, Ph.D.
Sergei Kulkov
Ing. Sergei Kulkov
...
Doktorské
3. ročník
Ing. Michal Marčišovský, Ph.D.
Lukáš Lobko
Bc. Lukáš Lobko
...
Magisterské
Aktuální téma: Měření neutronů na tokamaku COMPASS
Ing. Ondřej Ficker
Samuel Lukeš
Bc. Samuel Lukeš
...
Magisterské
Mgr. Jan Horáček, DSc. dr. és sc.
Petr Mácha
Ing. Petr Mácha
...
Doktorské
3. ročník
Ing. Vojtěch Svoboda, CSc.
Anna Machková
Bc. Anna Machková
...
Magisterské
Aktuální téma: Ošetřování onkologických lézí netermálním plazmatem
Bakalářská práce: N/A
MUDr. Ing. Vítězslav Kříha, Ph.D
Štěpán Malec
Bc. Štěpán Malec
...
Magisterské
Aktuální téma: Charakterizace rentgenového záření produkovaného ubíhajícími elektrony na tokamaku Golem
Ing. Vladimír Linhart, Ph.D.
Jiří Malinak
Bc. Jiří Malinak
...
Magisterské
Filip Marek
Filip Marek
...
Bakalářské
Tomáš Mašek
Tomáš Mašek
...
Bakalářské
Nikita Nikishev
Nikita Nikishev
...
Bakalářské
Filip Papoušek
Bc. Filip Papoušek
...
Magisterské
Aktuální téma: Vliv rozmítaného nabíjení potenciálu okraje plazmatu na turbulenci v tokamacích
Ing. Ondřej Grover
Petr Pokorný
Petr Pokorný
...
Bakalářské
Daniel Procházka
Bc. Daniel Procházka
...
Magisterské
Aktuální téma: Elektromagnetické vlastnosti měsíců a planet
Dr. Pavel Trávníček
Martin Šach
Bc. Martin Šach
...
Magisterské
Aktuální téma: Hydrodynamické simulace plazmatu produkovaného více laserovými pulzy pro realizaci rentgenového laseru
Ing. Miroslav Krůs, Ph.D.
Miroslav Šos
Ing. Miroslav Šos
...
Doktorské
1. ročník
Mgr. Michael Komm, Ph.D.
Peter Švihra
Ing. Peter Švihra
...
Doktorské
1. ročník
Aktuální téma: Simulations of interaction of high energy particles in tokamak
prom. fyz. Václav Vrba, CSc.
Jakub Svoboda
Ing. Jakub Svoboda
...
Doktorské
1. ročník
doc. RNDr. Jan Mlynář, Ph.D.
Daniel Švorc
Daniel Švorc
...
Bakalářské
Laura Thonová
Bc. Laura Thonová
...
Bakalářské
Marek Tunkl
Bc. Marek Tunkl
...
Magisterské
Aktuální téma: Aplikace segmentovaných polovodičových detektorů pro diagnostiku ubíhajících elektronů
Ing. Michal Marčišovský, Ph.D.
Marie Vaňáková
Marie Vaňáková
...
Bakalářské
Mykyta Varavin
Mgr. Mykyta Varavin
...
Doktorské
Aktuální téma: Study of propagation of electromagnetic waves in plasmas
Diplomová práce: N/A
Výzkumný úkol: N/A
Bakalářská práce: N/A
Ing. Martin Hron, Ph.D.
Michal Zhoř
Bc. Michal Zhoř
...
Magisterské
Aktuální téma: Diagnostika rentgenových svazků z laserového plazmatu
Ing. Jaroslav Nejdl, Ph.D.