Studenti FTTF - Ing

Seznam obsahuje 15 členů

Kritéria hledání

Jméno, kontakt
Práce
Školitel
Jiří Fujera
Bc. Jiří Fujera
...
doc. RNDr. Tomáš Homola, Ph.D.
Matyáš Grof
Bc. Matyáš Grof
...
Aktuální téma: Studium tepelných toků plazmatu na vnitřní stěnu tokamaku COMPASS
Ing. Petr Vondráček
Matěj Ivánek
Bc. Matěj Ivánek
...
Ing. Ivan Ďuran, Ph.D.
Andrea Kolínská
Bc. Andrea Kolínská
...
Aktuální téma: Analýza vlastností  elektromagnetických signálů vyzařovaných v průběhu vývoje přírodních bleskových výbojů
Bakalářská práce: N/A
Ing. Ivana Kolmašová, Ph.D.
Adéla Kubincová
Bc. Adéla Kubincová
...
Ing. Ondřej Kudláček, Ph.D.
Lukáš Lobko
Bc. Lukáš Lobko
...
Aktuální téma: Měření neutronů na tokamaku COMPASS
Ing. Ondřej Ficker
Samuel Lukeš
Bc. Samuel Lukeš
...
Mgr. Jan Horáček, DSc. dr. és sc.
Anna Machková
Bc. Anna Machková
...
Aktuální téma: Ošetřování onkologických lézí netermálním plazmatem
Bakalářská práce: N/A
MUDr. Ing. Vítězslav Kříha, Ph.D
Štěpán Malec
Bc. Štěpán Malec
...
Aktuální téma: Charakterizace rentgenového záření produkovaného ubíhajícími elektrony na tokamaku Golem
Ing. Vladimír Linhart, Ph.D.
Jiří Malinak
Bc. Jiří Malinak
...
Filip Papoušek
Bc. Filip Papoušek
...
Aktuální téma: Vliv rozmítaného nabíjení potenciálu okraje plazmatu na turbulenci v tokamacích
Ing. Ondřej Grover
Daniel Procházka
Bc. Daniel Procházka
...
Aktuální téma: Elektromagnetické vlastnosti měsíců a planet
Dr. Pavel Trávníček
Martin Šach
Bc. Martin Šach
...
Aktuální téma: Hydrodynamické simulace plazmatu produkovaného více laserovými pulzy pro realizaci rentgenového laseru
Ing. Miroslav Krůs, Ph.D.
Marek Tunkl
Bc. Marek Tunkl
...
Aktuální téma: Aplikace segmentovaných polovodičových detektorů pro diagnostiku ubíhajících elektronů
Ing. Michal Marčišovský, Ph.D.
Michal Zhoř
Bc. Michal Zhoř
...
Aktuální téma: Diagnostika rentgenových svazků z laserového plazmatu
Ing. Jaroslav Nejdl, Ph.D.