Studenti FTTF - PhD

Seznam obsahuje 14 členů

Kritéria hledání

Jméno, kontakt
Práce
Školitel
Jan Čečrdle
Ing. Jan Čečrdle
...
Aktuální téma: První experiment s tekutým lithiem na divertoru tokamaku COMPASS
Mgr. Jan Horáček, Ph.D.
Jaroslav Čeřovský
Ing. Jaroslav Čeřovský
...
Aktuální téma: Studium scénářů útlumu ubíhajících elektronů v tokamacích pomocí interakce s příměsemi
doc. RNDr. Jan Mlynář, Ph.D.
Michal Farník
Ing. Michal Farník
...
Mgr. Michael Komm, Ph.D.
Ondřej Ficker
Ing. Ondřej Ficker
...
Doc. RNDr. Jan Mlynář, Ph.D.
Ondřej Grover
Ing. Ondřej Grover
...
Aktuální téma: L-H přechod v tokamakovém plazmatu: studium lokálních parametrů okrajového plazmatu
Ing. Martin Hron, Ph.D.
Jan Hečko
Ing. Jan Hečko
...
Aktuální téma: Characterisation of heat fluxes in edge plasma of the COMPASS tokamak in H-mode discharges
Mgr. Michael Komm, Ph.D.
Kateřina Hromasová
Ing. Kateřina Hromasová
...
Mgr. Jakub Seidl, Ph.D.
Anna Křivková
Ing. Anna Křivková
...
Aktuální téma: Výkonové lasery ve výzkumu prvkového složení meziplanetární hmoty pro aplikace v kosmonautice a astronomii
RNDr. Martin Ferus, Ph.D.
Sergei Kulkov
Ing. Sergei Kulkov
...
Ing. Michal Marčišovský, Ph.D.
Petr Mácha
Ing. Petr Mácha
...
Ing. Vojtěch Svoboda, CSc.
Miroslav Šos
Ing. Miroslav Šos
...
Mgr. Michael Komm, Ph.D.
Peter Švihra
Ing. Peter Švihra
...
Aktuální téma: Simulations of interaction of high energy particles in tokamak
prom. fyz. Václav Vrba, CSc.
Jakub Svoboda
Ing. Jakub Svoboda
...
doc. RNDr. Jan Mlynář, Ph.D.
Mykyta Varavin
Mgr. Mykyta Varavin
...
Aktuální téma: Study of propagation of electromagnetic waves in plasmas
Diplomová práce: N/A
Výzkumný úkol: N/A
Bakalářská práce: N/A
Ing. Martin Hron, Ph.D.