Studenti FYT

Seznam obsahuje 5 členů

Kritéria hledání

Jméno, kontakt
Práce
Školitel
Kateřina Brouzdová
Kateřina Brouzdová
...
Aktuální téma: Experimentální stanovení účinnosti HPGe detektoru a porovnání s výsledky získanými metodou MCNP
RNDr. Pavel Dryák, CSc.
Michal Červeňák
Michal Červeňák
...
Aktuální téma: Návrh a optimalizace automatického navádění laserového svazku optickou soustavou
Dr. Miroslav Krůs
Thi Hoang Huong Ngo
Thi Hoang Huong Ngo
...
Aktuální téma: Využití prahových aktivačních detektorů pro detekci neutronů
Dr. Vladimír Wagner
Tomáš Outrata
Tomáš Outrata
...
Aktuální téma: Iontové odprašování: Odprašování povrchu kovů při bombardování ionty helia
prof. Ing. Jaroslav Král, CSc.
Ivan Romanov
Ivan Romanov
...
Aktuální téma: Návrh a implementace řídicího systému diagnostiky Li-BES
Ing. Jaroslav Krbec