Studenti MF - Ing

Seznam obsahuje 11 členů

Kritéria hledání

Jméno, kontakt
Práce
Školitel
Filip Garaj
Ing. Filip Garaj
...
Prof. RNDr. Ladislav Hlavatý, DrSc.
Matej Hazala
Bc. Matej Hazala
...
Aktuální téma: Rozptyl na magnetickém toku Aharonova-Bohma v rovině
prof. Pavel Šťovíček
Jaroslav Kňap
Ing. Jaroslav Kňap
...
Aktuální téma: Quantization of Weyl's gravity
Bakalářská práce: Kvantování Weylovy gravitace
Ing. Petr Jizba, PhD
Tereza Kurimaiová
Ing. Tereza Kurimaiová
...
Aktuální téma: Domains with Robin boundary conditions: spectral bounds and numerics
Mgr. David Krejčiřík, PhD., DSc.
Pavel Lokvenc
Bc. Pavel Lokvenc
...
Jan Mazáč
Ing. Jan Mazáč
...
Aktuální téma: Modely kvazikrystalů se soběpodobností
prof. Ing. Zuzana Masáková, Ph.D.
Jan Šmejkal
Bc. Jan Šmejkal
...
Aktuální téma: Variační problémy na optimální geometrii ve fyzice
Mgr. David Krejčiřík, Ph.D., DSc.
Vojtěch Šmíd
Bc. Vojtěch Šmíd
...
Daniel Štěrba
Ing. Daniel Štěrba
...
Ing. Jaroslav Novotný, PhD.
Zlata Tabachová
Bc. Zlata Tabachová
...
Michal Tichý
Ing. Michal Tichý
...
Aktuální téma: Užití studia symetrií parciálních diferenciálních rovnic v analýze difuzní rovnice
doc. Ing. Václav Klika, Ph.D.