Zaměstnanci

Seznam obsahuje 135 členů

Kritéria hledání

Jméno, kontakt
Profesní zájmy
Experimenty
Výuka a další funkce
Jaroslav Adam
Ing. Jaroslav Adam, Ph.D.
...
420224358371
Dagmar Bendová
Ing. Dagmar Bendová
...
505, Břehová 7, Praha
Tomáš Benka
Ing. Tomáš Benka
...
A3-231, Technická 2, Praha
420224352262
Sébastien Bertrand
Sébastien Bertrand
...
443, Břehová 7, Praha
Emanuel Bezányi
Emanuel Bezányi
...
Jaroslav Bielčík
doc. Mgr. Jaroslav Bielčík, Ph.D.
...
14a, Břehová 7, Praha
420224358350
* Fyzika produkce těžkých kvarků na experimentech STAR a ALICE
* Tvrdé procesy v jaderných srážkách na experimentech STAR a ALICE
STAR
ALICE
* RQGP - Rozhovory a kvark gluonovém plazmatu 1-3
* FYZ - Fyzika(SOFE)
* UFEC - Úvod do fyziky elementárních částic
* PRA12 - Fyzikální praktikum 1,2
* Organizátor fakultního kolokvia za KF
* Vedoucí kolaborace na experimentu STAR za FJFI
* Garant Fyzikálního praktika
Jana Bielčíková
RNDr. Jana Bielčíková, Ph.D.
...
* Studium vlastností jetů v jaderných srážkách na experimentech STAR a ALICE
David Břeň
RNDr. David Břeň, Ph.D.
...
216, Břehová 7, Praha
420224358260
* MECH - Mechanika
* AMF - Atomová fyzika
* MAM - Matematické minimum
Jana Brotánková
RNDr. Jana Brotánková, Ph.D.
...
420224358251
PlasmaLab@CTU - Laboratoř horkého plazmatu a fúzní techniky
Joint degree fúze - Mezinárodní doktorský program vysokoteplotního
plazmatu a jaderné fúze
PlasmaLab
tokamak GOLEM
Michal Broz
Mgr. Michal Broz, Ph.D.
...
* Prenos baryónového čísla pri LHC energiách
* Fotoprodukcia vektorových mezónov v ultraperiferálnych zrážkach
ALICE
Adam Brus
Ing. Adam Brus
...
Jan Čečrdle
Ing. Jan Čečrdle
...
Jan Čepila
Ing. Jan Čepila, Ph.D.
...
13, Břehová 7, Praha
420224358356
* Color Glass Condensate a partonová saturace v protonových a jaderných srážkách
* Koherenční jevy při produkci částic v jaderných srážkách
* Produkce vektorových mezonů
* Měření vlastností scintilačních detektorů
ALICE
* PPRA1,2 - Projektové praktikum
* SPRA1,2 - Specializované praktikum 1,2
* SF - Subatomová fyzika
* cvičení ZQCD - Základy kvantové chromodynamiky
* KPRA12 - Kvantová praktika 1,2
* knihovník KF
* web administrator KF
* KF WLAN/LAN/WAN administrator
* Garant SPRA, PPRA, KPRA
Jaroslav Čeřovský
Ing. Jaroslav Čeřovský
...
Jakub Češka
Bc. Jakub Češka
...
Goce Chadzitaskos
prof. Ing. Goce Chadzitaskos, CSc.
...
219, Břehová 7, Praha
420224358263
* ELMA - Elektřina a magnetismus
* ACD - AutoCAD
* ZST - Základy strojírenské technologie
* GR - Grupy a reprezentace
* člen AS ČVUT - akademický pracovník
* člen hospodářské komise AS ČVUT
Petr Chaloupka
RNDr. Petr Chaloupka, Ph.D.
...
420224358313
* korelační femtoskopie
* fyzika těžkých kvarků
STAR
* ZFM - Základy fyzikálních měření
* SF2 - Subatomová fyzika 2
* Garant ZFM
Anna Chmelová
Ing. Anna Chmelová
...
420224358346
Jakub Cimerman
Ing. Jakub Cimerman
...
506, Břehová 7, Praha
Zdeňka Císlerová
Mgr. Zdeňka Císlerová
...
116, Břehová 7, Praha
420224358359
AEGIS
ALICE
* Tajemnice CFRJS
* manažer grantů INGO, Návrat
* správce databáze VVVS
Jesus Guillermo Contreras
prof. Jesus Guillermo Contreras, Ph.D.
...
220, Břehová 7, Praha
420224358266
* Ultra-peripheral collisions, saturation and shadowing
* Numerical solution of Balitsky-Kovchegov equation
* Luminosity measurment with van der Meer scans
ALICE
* IJZ - Interakce jaderného záření s látkou
* RFTI - Relativistická fyzika jaderných srážek
Pravesh Dhyani
Pravesh Dhyani, Ph.D.
...
Pavel Exner
prof. RNDr. Pavel Exner, DrSc.
...
420776154823
Michal Farník
Ing. Michal Farník
...
420737125411
Pavol Federič
Mgr. Pavol Federič, Ph.D.
...
STAR
Ondřej Ficker
Ing. Ondřej Ficker
...
Aurél Gábor Gábris
Aurél Gábor Gábris, Ph.D.
...
509, Břehová 7, Praha
420224358353
• Quantum walks: theoretical and experimental applications
• Measurement induced nonlinear quantum dynamics
• Linear and non-linear quantum optics
• Cavity quantum electrodynamics
• Quantum simulations and quantum computation in general
Quantum Information and Communication (02QIC)
Quantum Programming (02QPRG)
Coordinator of the QCzech initiative.
David Grund
Bc. David Grund
...
Petra Hájková
Petra Hájková
...
sekretářka katedry
Craig Hamilton
Craig Hamilton, Ph.D.
...
509, Břehová 7, Praha
420224358353
Quantum Optics
Quantum Walks
Miroslav Havránek
Ing. Miroslav Havránek, Dr. rer. nat.
...
420224358348
ATLAS
Martin Hejtmánek
Ing. Martin Hejtmánek
...
420224358348
ATLAS
Tomáš Herman
Ing. Tomáš Herman
...
415, Břehová 7, Praha
Martin Himmel
Ing. Martin Himmel
...
Ladislav Hlavatý
prof. RNDr. Ladislav Hlavatý, DrSc.
...
120, Břehová 7, Praha
420224358294
* Dualita v teorii strun
* Yang-Baxterovy rovnice
* Integrabilita a symetrie diferenciálních rovnic
* TEF1 - Teoretická fyzika
* UKP - Úvod do křivek a ploch
* UST - Úvod do teorie strun
* RMMF - Řešitelné modely matematické fyziky
* Garant zaměření Matematická fyzika
Lukáš Holub
Ing. Lukáš Holub
...
David Horák
Ing. David Horák
...
ALICE
Základy fyzikální měření 2
Fyzikální praktikum 1, 2
Přibližné výpočty v kvantové mechanice 1, 2
Antonín Hoskovec
Ing. Antonín Hoskovec, Ph.D.
...
420224358380
* Quantum State Trasfer
* Quantum Communication and Information
* Quantum Computation
Mechanika, Termodynamika a statistická fyzika, Kvantová mechanika
Jiří Hrivnák
doc. Ing. Jiří Hrivnák, Ph.D.
...
219, Břehová 7, Praha
420224358264
* Lieovy algebry a grupy
* Coxeterovy grupy
* Fourierova analýza
* speciální funkce a ortogonální polynomy
* aplikace Lieovy teorie v CFT
Kateřina Hromasová
Ing. Kateřina Hromasová
...
420723998598
Zdeněk Hubáček
Ing. Zdeněk Hubáček, Ph.D.
...
119, Břehová 7, Praha
420224358289
* produkce jetů v QCD, jetové algoritmy
ATLAS
* ZSM - Základy Standardního modelu
* NSAD - Nástroje pro simulace a analýzu dat
Adéla Jagerová
Bc. Adéla Jagerová
...
Zdenko Janoška
Ing. Zdenko Janoška, Ph.D.
...
420224358348
Igor Jex
prof. Ing. Igor Jex, DrSc.
...
218, Břehová 7, Praha
420222317661
* Quantum information and communication
* Quantum networks
* Quantum walks
* History of physics
* TSFA - Termodynamika a statistická fyzika
* TJNS - Transportní jevy a nerovnovážné systémy
* KIK - Kvantová informace a komunikace
* NSY - Nerovnovážné systémy
* VPSF - Vybrané partie ze statistické fyziky
* děkan FJFI
* interní člen vědecké rady FJFI
Michal Jex
RNDr. Ing. Michal Jex, Ph.D.
...
Petr Jizba
Ing. Mgr. Petr Jizba, Ph.D.
...
120, Břehová 7, Praha
420224358293
* Kvantová teorie pole
* Funkcionální/dráhové integrály
* Statistická fyzika
* Kvantová mechanika
* Ekonofyzika
* TER - Termika a molekulová fyzika
* DI - Dráhový integrál
* FI12 - Funkcionální integrál 1,2
* KF - Kvantová fyzika
Anežka Kabátová
Ing. Anežka Kabátová
...
Vladimír Kafka
Ing. Vladimír Kafka
...
420224358345
Iurii Karpenko
Iurii Karpenko, Ph.D.
...
Phenomenology of relativistic heavy-ion collisions at RHIC and LHC energies: hydrodynamic modelling of the QGP medium and jet modelling.
Selected topics from relativistic nucleus-nucleus collisions
Martin Kaschner
Bc. Martin Kaschner
...
Jan Korbel
Ing. Jan Korbel, Ph.D.
...
420224358326
* Ekonofyzika
* multifraktální analýza
* Lévyho procesy
* Renyiho entropie
* 02KF - cvičení
* 02TER - cvičení
Michaela Korbelová
Michaela Korbelová
...
Oleksandr Korchak
Ing. Oleksandr Korchak
...
420224358348
ATLAS
IBL
AFP
Leszek Kosarzewski
Mgr. Ing. Leszek Kosarzewski, Ph.D.
...
Anhelina Kostina
Mgr. Anhelina Kostina
...
735530802
Karel Kovařík
Ing. Karel Kovařík, Ph.D.
...
Jiří Král
Ing. Jiří Král
...
Lukáš Kramárik
Ing. Lukáš Kramárik
...
Fyzika,

Subatoomova fyzika
Michal Křelina
Ing. Michal Křelina, Ph.D.
...
* High-pT produkce částic v pp, pA a AA srážkách
* Jaderné efekty v pA a AA kolizích
* Průchod partonů jaderným médiem
Anna Křivková
Ing. Anna Křivková
...
Filip Křížek
RNDr. Filip Křížek, Ph.D.
...
Měření inkluzivních pT spekter jetů v pp na experimentu ALICE
ALICE
Katarína Křížková Gajdošová
Ing. Katarína Křížková Gajdošová, Ph.D.
...
* Kolektivita v malých srážkových systémech na experimentu ALICE
ALICE
Diana Mária Krupová
Bc. Diana Mária Krupová
...
Sergei Kulkov
Ing. Sergei Kulkov
...
Roman Lavička
Ing. Roman Lavička
...
Denis Lednický
Bc. Denis Lednický
...
420224358348
* elektronika a vyčítání experimentu ATLAS
ATLAS
Robert Líčeník
Ing. Robert Líčeník
...
Ondřej Lomický
Bc. Ondřej Lomický
...
Anna Macková
doc. RNDr. Anna Macková, Ph.D.
...
Eva Macúšová
RNDr. Eva Macúšová, Ph.D.
...
Martin Malachov
Ing. Martin Malachov
...
Quantum information
Chaos
Lineární algebra - cvičení
Elektřina a magnetismus - cvičení
Mária Marčišovská
Ing. Mária Marčišovská, Ph.D.
...
420224358348
ATLAS
Michal Marčišovský
Ing. Michal Marčišovský, Ph.D.
...
420224358348
* B-fyzika na experimentu ATLAS
* Testování a vývoj křemíkových detektorů
Jan Mareš
Mgr. Ing. Jan Mareš
...
Jiří Maryška
Ing. Jiří Maryška
...
420737742158
02TSFA
02KVAN
Jiří Matějíček
Ing. Jiří Matějíček, Ph.D.
...
420777652363
Jan Mazáč
Ing. Jan Mazáč
...
437, Břehová 7, Praha
Monika Mikšovská
Monika Mikšovská
...
123, Břehová 7, Praha
420224358298
Jan Mlynář
doc. RNDr. Jan Mlynář, Ph.D.
...
* Runaway electrons
* Data analysis, inverse problems (tomography, spectral unfolding), plasma radiation
* Neutral beams for plasma heating and diagnostics
Kateřina Mlynářová
Kateřina Mlynářová
...
Lenka Motlochová
Bc. Lenka Motlochová, Ph.D.
...
14b, Břehová 7, Praha
Miroslav Myška
Ing. Miroslav Myška, Ph.D.
...
13, Břehová 7, Praha
420224358356
* Fenomenologie a simulace dvojitého partonového rozptylu.
* Analýza dat z experimentu ATLAS pro koncový stav Z + jets.
ATLAS
Ján Nemčík
doc. RNDr. Ján Nemčík, CSc.
...
220, Břehová 7, Praha
420224358266
* hadronization in nuclear medium
* propagation of partons in nuclear matter
* coherence effects - nuclear shadowing in DIS, Cronin effect in hadron-nucleus interactions, nuclear broadening in inclusive hadron production in DIS off nuclei
* nuclear suppression in heavy-ion collisions at large Feynman x, leading twist gluon shadowing contribution to nuclear suppression
* production of heavy flavored hadrons in pp, pA interactions and heavy-ion collisions, production of heavy quarks and mesons in heavy-ion collisions, electroproduction of vector mesons off nuclear targets
02AKCH - Aplikovana kvantova chromodynamika pri vysokych energiich
Gordon Neue
Ing. Gordon Neue
...
420224358348
ATLAS
Jaroslav Novotný
Ing. Jaroslav Novotný, Ph.D.
...
219, Břehová 7, Praha
420224358264
Kvantová informace
Kvantová termodynamika
Kvantové sítě
Otevřené kvantové systémy
Otevřené kvantové systémy, cvičení VOAF, cvičení TSFA a vybrané partie ze statistické fyziky
Lukáš Novotný
Ing. Lukáš Novotný
...
Petr Novotný
Ing. Petr Novotný, Ph.D.
...
219, Břehová 7, Praha
420224358360
* Gradace a gradované kontrakce * Lieových algeber
* Klasifikace Lieových algeber
* Cvičení Teoretická fyzika 1,2
* Cvičení Vlnění optika a atomová fyzika*
Radek Novotný
Ing. Radek Novotný, Ph.D.
...
Jaroslava Óbertová
Ing. Jaroslava Óbertová, Ph.D.
...
Ondřej Penc
Ing. Ondřej Penc
...
Vojtěch Petráček
doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc.
...
A-916, Jugoslávských partyzánů , Praha
420224353486
* Metody rekonstrukce jetu a toku
* Těžké kvarky v dekonfinované hmotě
* Křemíkové detektory pro budoucí dopředný kalorimetr ALICE
* Křemíkové driftové detektory
* Gravitační interakce antivodíku
ALICE
CBM
AEGIS
* EXF3 - Experimentální fyzika 3
* Garant oboru EJČF
* Rektor ČVUT
* Vědecký ředitel centra CFRJS
* Vedoucí kolaborace na experimentech ALICE a AEGIS za FJFI
Filip Petrásek
Ing. Filip Petrásek, Ph.D.
...
Mechanika, Termika a molekulová fyzika, Teoretická fyzika 1
Miroslav Pfeifer
Ing. Miroslav Pfeifer
...
Jiří Popule
RNDr. Jiří Popule
...
420224358345
* elektronika
* popularizace vědy
ATLAS
Václav Potoček
Ing. Václav Potoček, Ph.D.
...
509, Břehová 7, Praha
420224358353
* Kvantová informatika
* Kvantové algoritmy
* Kvantová optika
* cvičení TER - Termodynamika a statistická fyzika
* cvičení VOAF - Vlnění, optika a atomová fyzika
* cvičení KVAN - Kvantová mechanika
Veronika Prozorova
Ing. Veronika Prozorova
...
Milan Řípa
Ing. Milan Řípa, CSc.
...
Monika Robotková
Bc. Monika Robotková
...
Karel Šafařík
RNDr. Karel Šafařík, CSc.
...
Josef Schmidt
Ing. Josef Schmidt, Ph.D.
...
14b, Břehová 7, Praha
420224358351
Petr Šícho
Ing. Petr Šícho
...
420224358348
ATLAS
Andrzej Siódmok
Dr. Andrzej Siódmok
...
Libor Škoda
Ing. Libor Škoda
...
13, Břehová 7, Praha
420224358268
* Vliv částic produkovaných v těžkoiontové srážce na odezvu detektoru
* Vliv radiačního poškození detektoru na analýzu dat z experimentu ALICE
* Konstrukce dopředného kalorimetru(FoCal) pro experiment ALICE
ALICE
* UMAT - Úvod do materiálů pro experimentální jadernou fyziku
* PRX - Praxe - organizace praxí pro FYT
* Garant oboru FYT
Stanislav Skoupý
Ing. Stanislav Skoupý
...
Jiří Šmarhák
Ing. Jiří Šmarhák
...
Jan Smotlacha
Ing. Jan Smotlacha, Ph.D.
...
Libor Šnobl
doc. Ing. Libor Šnobl, Ph.D.
...
216, Břehová 7, Praha
420224358260
* Lieovy grupy a algebry
* Symetrie diferenciálních rovnic
* Diferenciální geometrie
* Duality v teorii strun
* 02DRG Diferenciální rovnice, symetrie a grupy
* 02GMF1 Geometrické metody fyziky 1
* 02LIAG Lieovy algebry a grupy
* 02KVAN2 Kvantová mechanika 2
* člen a místopředseda AS FJFI - akademický pracovník
* člen Ústřední inventarizační komise FJFI
Radka Sochorová
Ing. Radka Sochorová
...
Pavel Staněk
Ing. Pavel Staněk
...
B2-534, Technická 2, Praha
420224352271
Martin Štefaňák
doc. Ing. Martin Štefaňák, Ph.D.
...
218, Břehová 7, Praha
420224358262
* Quantum information
* Quantum walks
* KVAN - Kvantová mechanika
* cvičení TSFA - Termodynamika a statistická fyzika
* Department head
Michal Šumbera
doc. Michal Šumbera, CSc., DSc.
...
* Fyzika srážek ultrarelativistických jader, násobná produkce částic, cosmologie
STAR
Extrémní stavy hmoty
Peter Švihra
Ing. Peter Švihra
...
Michal Svoboda
Bc. Michal Svoboda
...
Vojtěch Svoboda
Ing. Vojtěch Svoboda, CSc.
...
121a, Břehová 7, Praha 1
420224358361
* FYS12 - Fyzikální seminář 1,2
* PRPL12 - Praktika fyziky plasmatu 1,2
* ZLSTF12 - Zimní(letní) škola fyziky plasmatu a termojaderné fúze 1,2
Jiří Tolar
prof. Ing. Jiří Tolar, DrSc.
...
219, Břehová 7, Praha
420224358264
* VOAF - Vlnění, optika a atomová fyzika
* TEF2 - Teoretická fyzika 2
* GMF2 - Geometrické metody fyziky 2
* ZS - Zimní škola matematické fyziky
* KOHOM - Kohomologické metody v teoretické fyzice
* interní člen vědecké rady FJFI
Lukáš Tomášek
Ing. Lukáš Tomášek
...
420224358348
ATLAS
Michal Tomášek
Ing. Michal Tomášek
...
ATLAS
Boris Tomášik
prof. Dr. Boris Tomášik, Ph.D.
...
220, Břehová 7, Praha
420224358266
* Fenomenologie ultrarelativistických jaderných srážek
* Femtoskopie
* Produkce hadronů v ultrarelativistických jaderných srážkách
* RQGP - Rozhovory o kvark gluonovém plazmatu 1-6
Solangel Torres Rojas
Solangel Torres Rojas, Ph.D.
...
Tomáš Truhlář
Ing. Tomáš Truhlář
...
Barbara Antonina Trzeciak
Dr. Barbara Antonina Trzeciak, Ph.D.
...
13b, Břehová 7, Praha
Marek Tunkl
Bc. Marek Tunkl
...
Václav Vacek
doc. Ing. Václav Vacek, CSc.
...
B2-239, Technická 4, Praha
420224352741
Matěj Vaculčiak
Bc. Matěj Vaculčiak
...
Pavel Vančura
Ing. Pavel Vančura
...
Jan Vaněk
Ing. Jan Vaněk
...
Petr Vondráček
Ing. Petr Vondráček
...
Jan Vysoký
Ing. Jan Vysoký, Ph.D.
...
14b, Břehová 7, Praha
420224358351
* Diferenciální geometrie
* Aplikace geometrie v matematické fyzice
* Teorie strun, M-teorie
Vladimír Wagner
RNDr. Vladimír Wagner, CSc.
...
ALICE
* ZJF - Základy jaderné fyziky
* ZJFB - Základy jaderné fyziky B
* JSP - Jaderná spektroskopie
* ZAJF - Základy jaderné a atomové fyziky
Graeme Richard Weir
Graeme Richard Weir, Ph.D.
...
509, Břehová 7, Praha
420224358353
Iskender Yalcinkaya
Iskender Yalcinkaya, Ph.D.
...
509, Břehová 7, Praha
420224358353
Quantum; walks, state transfer, algorithms, simulation, non-locality, correlations.
Vojtěch Zabloudil
Vojtěch Zabloudil
...
Ota Zaplatílek
Ing. Ota Zaplatílek
...
Václav Zatloukal
Ing. Václav Zatloukal, Ph.D.
...
120, Břehová 7, Praha
Hana Zemanová
Ing. Hana Zemanová
...