Katedra fyziky

FJFI ČVUT v PrazeKatedra fyziky zajišťuje základní kurz fyziky bakalářského a magisterského studia. Kurz zahrnuje základy mechaniky, elektřiny a magnetismu, termodynamiky a statistické fyziky, vlnění, optiky a atomové fyziky. Dále katedra zajišťuje výuku partií fyziky navazujících na základní kurz. Jsou to: experimentální fyzika a fyzikální praktikum, teoretická fyzika klasická a kvantová, jaderná fyzika, fyzika elementárních částic, fyzika plazmatu a další speciální přednášky podle potřeb kateder. Fyzikální vědomosti a poznatky získané v průběhu studia v základním kurzu jsou nezbytné pro další studium na specializovaných katedrách, kde jsou studenti připravováni pro zvolenou specializaci.

Katedra připravuje studenty ve čtyřech bakalářských a třech magisterských oborech. Bakalářské obory jsou: matematická fyzika, experimentální jaderná a částicová fyzika, fyzika a technika termojaderné fuze a fyzikální technika. Na první tři jmenované obory navazují magisterské studijní obory.

Absolventi všech oborů jsou připravováni jak na vědeckou, tak i na experimentální práci. Vzhledem k široké a důkladné přípravě nalézají uplatnění ve výzkumných centrech a v komerčních firmách, orientovaných na nejmodernější technologie.

Vědeckovýzkumná činnost katedry je vedle matematické fyziky a experimentální jaderné a subjaderné fyziky orientována též na oblasti teoretické fyziky, statistické fyziky, kvantové optiky a kvantové informace, počítačové fyziky a fyziky plazmatu. Ve všech uvedených oblastech katedra zabezpečuje odborné vedení doktorandů.

Vědeckovýzkumná činnost katedry je rozvíjená ve spolupráci se zahraničními partnery, vědeckovýzkumnými centry (CERN, Fermilab, GSI) a ústavy Akademie věd ČR. Katedra úzce spolupracuje s Dopplerovým ústavem a rozvíjí zvláště matematickou fyziku a příbuzné obory. V rámci centra kompetence je rozvíjena spolupráce v oblastech technologického transferu s předními průmyslovými podniky.

Pokračovat na: