Studium na KF

Katedra fyziky zajišťuje základní kurz fyziky bakalářského a magisterského studia. Kurz zahrnuje základy mechaniky, elektřiny a magnetismu, termodynamiky a statistické fyziky, vlnění, optiky a atomové fyziky. Dále katedra zajišťuje výuku partií fyziky navazujících na základní kurz. Jsou to: experimentální fyzika a fyzikální praktikum, teoretická fyzika klasická a kvantová, jaderná fyzika, fyzika elementárních částic, fyzika plazmatu a další speciální přednášky podle potřeb kateder. Fyzikální vědomosti a poznatky získané v průběhu studia v základním kurzu jsou nezbytné pro další studium na specializovaných katedrách, kde jsou studenti připravováni pro zvolenou specializaci.

Katedra připravuje studenty ve čtyřech bakalářských a třech magisterských oborech. Bakalářské obory jsou: matematická fyzika, experimentální jaderná a částicová fyzika, fyzika a technika termojaderné fuze a fyzikální technika. Na první tři jmenované obory navazují magisterské studijní obory.

Rozcestník:

 

Studijní obor: Experimentální jaderná a částicová fyzika (EJČF)

Studijní obor Experimentální jaderná a částicová fyzika na katedře fyziky vychovává odborníky v široké oblasti od návrhu detektorů a hardware, přes simulace, analýzu dat, vývoj řídícího software až po teoretické předpovědi. Absolventi najdou uplatnění především v základním výzkumu v českých i zahraničních institucích a laboratořích, ale i v komerčním výzkumu a vývoji, IT průmyslu, zdravotnickém průmyslu i v jiných oblastech.

V rámci Experimentální jaderné a částicové fyziky nabízíme strukturované studium:

  • Bakalářské studium (3 roky) zakončené bakalářským titulem Bc.
  • Navazující magisterské studium (2 roky) zakončené magisterským titulem Ing. 
  • Doktorské studium (4 roky) zakončené doktorským titulem Ph.D.

Více informací o EJČF

  

Studijní obor: Matematická fyzika (MF)

Studium Matematické fyziky je orientováno na pokročilé partie moderní matematické fyziky a aplikované matematiky. Toto studium vede své absolventy k použití nabytých znalostí v rozvoji teoretické fyziky, v přírodovědné a inženýrské praxi, a to i s použitím moderní výpočetní techniky.

V rámci Matematické fyziky nabízíme strukturované studium:

  • Bakalářské studium (3 roky) zakončené bakalářským titulem Bc.
  • Navazující magisterské studium (2 roky) zakončené magisterským titulem Ing.
  • Doktorské studium (4 roky) zakončené doktorským titulem Ph.D.

Více informací o MF

 

Studijní obor: Fyzika a technika termijaderné fúze (FTTF)

Studium oboru Fyzika a technika termojaderné fúze má mezioborovou povahu a zahrnuje klasické a moderní partie fyziky, matematiky a informatiky. Vede absolventy k použití fyzikálních metod v přírodovědné, a inženýrské praxi, a to často s použitím moderní výpočetní techniky.

 V rámci Fyziky a techniky termojaderné fúze nabízíme strukturované studium:

  • Bakalářské studium (3 roky) zakončené bakalářským titulem Bc.
  • Navazující magisterské studium (2 roky) zakončené magisterským titulem Ing.

Více informací o FTTF

 

Studijní obor: Fyzikální technika (FYT)

Studium tohoto oboru je orientováno na přípravu odborníků pro práci na rozhraní fyziky a technických oborů. Studijní plán vychází ze základů matematiky a fyziky se silným zaměřením na praktickou výuku, která je realizována jednak v kursech Základů fyzikálních měření, Fyzikálního praktika a Speciálního praktika, jednak díky ucelenému kursu Experimentální fyziky. Tento základ je pak dále doplněn o oblast aplikované fyziky, elektroniky, nauky o materiálech, o metrologii, základy strojírenských technologií, apod.

 V rámci Fyzikální techniky nabízíme studium:

  • Bakalářské studium (3 roky) zakončené bakalářským titulem Bc.

Více informací o FYT