Státní závěrečné zkoušky oboru EJČF zahrnují:

 

  • obhajobu bakalářské / diplomové práce

  • prezentaci písemných posudků vedoucího práce a alespoň jednoho oponenta s návrhy klasifikace práce

  • na bakalářském stupni

ústní část zkoušky z předmětu obecného základu příslušného oboru

Subatomová fyzika

a z jednoho předmětu užší specializace s možností výběru:

Teoretická fyzika

Kvantová mechanika

Termodynamika a statistická fyzika

  • na magisterském stupni

ústní část zkoušky z předmětu obecného základu studijního programu

Subatomová fyzika

Experimentální metody jaderné a subjaderné fyziky

a z jednoho předmětu užší specializace s možností výběru:

Fyzika částic

Detektory částic a fotonů

Jaderná spektroskopie