Státní závěrečné zkoušky oboru FTTF zahrnují:

(Státní závěrečné zkoušky oboru FPTF naleznete na Okruhy FPTF)

 

  • obhajobu bakalářské / diplomové práce

  • prezentaci písemných posudků vedoucího práce a alespoň jednoho oponenta s návrhy klasifikace práce

  • na bakalářském stupni

ústní část zkoušky z předmětu obecného základu příslušného oboru

Základy fyziky plazmatu

a z jednoho předmětu užší specializace s možností výběru:

Elektrodynamika

Transportní jevy a nerovnovážné systémy

Vakuová fyzika a technika

Základy jaderné fyziky

  • na magisterském stupni

ústní část zkoušky ze dvou předmětů obecného základu příslušného oboru

Teorie plazmatu

Fyzika tokamaků

a z jednoho předmětu užší specializace s možností výběru:

Fyzika inerciální fúze

Počítačové modelování plazmatu

Diagnostika plazmatu

Technika termojaderných zařízení

Stavba a vlastnosti materiálů