Státní závěrečné zkoušky oboru FYT zahrnují:

 

  • obhajobu bakalářské

  • prezentaci písemných posudků vedoucího práce a alespoň jednoho oponenta s návrhy klasifikace práce

  • na bakalářském stupni

ústní část zkoušky z předmětu obecného základu příslušného oboru

Experimentální fyzika

a z jednoho předmětu užší specializace s možností výběru:

Vakuová fyzika a technika

Základy jaderné fyziky

Návrh a řízení experimentů