Státní závěrečné zkoušky oboru/zaměření MF zahrnují:

 

  • obhajobu bakalářské / diplomové práce

  • prezentaci písemných posudků vedoucího práce a alespoň jednoho oponenta s návrhy klasifikace práce

  • na bakalářském stupni

ústní část zkoušky z předmětu obecného základu příslušného oboru

Matematická analýza a lineární algebra

a z jednoho předmětu užší specializace s možností výběru:

Analytická mechanika

  • na magisterském stupni

ústní část zkoušky z předmětu obecného základu studijního programu

Kvantová fyzika

                z předmětu odborného zaměření studijního programu

Pokročilé geometrické metody fyziky

a z jednoho odborného zaměření studijního programu s možností výběru:

Kvantová teorie pole

Lieovy algebry, grupy a jejich aplikace

Statistická fyzika