Aktualizováno: neděle 22. březen 2020 Zveřejněno: úterý 10. říjen 2017 Napsal Ondřej Ficker

PlasmaLab

Vysokoteplotní plazma a zejména termojaderná fúze patří v posledních letech mezi obory vědy a výzkumu s největší dynamikou vývoje, mimo jiné i díky výstavbě mezinárodního termojaderného reaktoru ITER ve Francii. V příštích třech letech proto bude na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT vybudována moderní Laboratoř horkého plazmatu a fúzní techniky PlasmaLab@CTU, pro kterou univerzita získala podporu v rámci výzvy OP VVV „Výzkumné infrastruktury pro vzdělávací účely - budování či modernizace“.

Účel laboratoře

Laboratoř je navržena tak, aby formou hands-on experimentů co nejlépe vedla naše a zahraniční studenty ke zvládnutí celé řady technických prostředků moderního výzkumu termojaderné fúze i k pochopení základních jevů ve vysokoteplotním plazmatu.

Pracoviště laboratoře

Laboratoř se bude skládat ze čtyř základních pracovišť:

  1. Elektrická a magnetická pole
  2. Optika
  3. Plasma
  4. Tokamak Golem

Podobná pracoviště v zahraničí

PlasmaLab@TU/e na Technické univerzitě Eindhoven v Nizozemsku

York Plasma Institute Laboratories ve Velké Británii.

E-lab remote laboratories na Instituto Superior Técnico v Lisabonu.

 

Logolink OP VVV hor barva cz

PlasmaLab

Vysokoteplotní plazma a zejména termojaderná fúze patří v posledních letech mezi obory vědy a výzkumu s největší dynamikou vývoje, mimo jiné i díky výstavbě mezinárodního termojaderného reaktoru ITER ve Francii. V příštích třech letech proto bude na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT vybudována moderní Laboratoř horkého plazmatu a fúzní techniky PlasmaLab@CTU, pro kterou univerzita získala podporu v rámci výzvy OP VVV „Výzkumné infrastruktury pro vzdělávací účely - budování či modernizace“.

Účel laboratoře

Laboratoř je navržena tak, aby formou hands-on experimentů co nejlépe vedla naše a zahraniční studenty ke zvládnutí celé řady technických prostředků moderního výzkumu termojaderné fúze i k pochopení základních jevů ve vysokoteplotním plazmatu.

Pracoviště laboratoře

Laboratoř se bude skládat ze čtyř základních pracovišť:

  1. Elektrická a magnetická pole
  2. Optika
  3. Plasma
  4. Tokamak Golem

Podobná pracoviště v zahraničí

PlasmaLab@TU/e na Technické univerzitě Eindhoven v Nizozemsku

York Plasma Institute Laboratories ve Velké Británii.

E-lab remote laboratories na Instituto Superior Técnico v Lisabonu.

 

Logolink OP VVV hor barva cz

Aktuality

1/2020

Během Vánoc dorazil PlasmaLabu Minijet, zařízení, které produkuje nízkoteplotní plazma za atmosférického tlaku v argonu. Je určeno na úpravu povrchů a má potenciální využití v lékařské praxi. Něco málo si o tomto zařízení můžete přečíst třeba na webu Osel.cz.

9/2019

Dne 6.9.2019 přivezla firma MICO Robotic zbytek přístrojového vybavení pro PlasmaLab, Pracoviště 1 a 2. Nyní máme tedy kompletních těchto 7 úloh: Lineární magnetická past, Měření Paschenovy křivky, Výbojové trubice, Rezonanční dutina, Stend magnetického pole, Langmuirovy sondy, Mikrovlny. Většina přístrojů ještě čeká na oživení, které proběhne v následujících 9 měsících.

mistnost 1

mistnost 2

9/2019

Do laboratoře PlasmaLab dorazily další přístroje, tentokrát na pracoviště Plasma a elektrická a magnetická pole. Na první fotografii je zařízení pro mikrovlnnou interferometrii - tento princip se často používá pro měření hustoty plazmatu. Na druhé fotografii je recipient pro měření Paschenovy křivky, závislosti průrazného napětí na tlaku plynu.

Interferometrie

 Recipient V

5/2019 

 

Místnost laboratoře PlasmaLab se rozrostla také o velmi kvalitní systém pro videokonference. Tento systém v budoucnu usnadní využívání experimentů v laboratoři a konzultace vzdáleně z jakéhokoliv místa na světě.

Videokonference

 

5/2019

Nově dodaný optický mikroskop lze použít ke studiu materiálů vystavených plazmatu, ale také třeba k průzkumu struktury mikročipů - viz foto.

Mikroskop

5/2019

Laoratoř PlasmaLab se rozrůstá závratným tempem - díky nedávným přírůstkům je pracoviště optika z hlediska harware již kompletní: dorazil velmi kvalitní optický mikroskop, IR kamera a pár spektrometrů s velkým spektrálním rozlišením pro optickou a blízkou infra-červenou oblast.

Termokamera

Spektraky

5/2019

Do laboratoře PlasmaLab dorazil ucelená sada přístroju pro realizaci experimentu a pozorování jevu sonoluminiscence. V kolabujících bublinkách v kapalině generovaných zvukovou vlnou může vzniknout plazma a dokonce se spekulovalo o tom, že by v těchto podmínkách mohla probíhat i termojaderná fůze (další informace o tomto jevu se můžete dočíst na wikipedii).

Sonoluminiscence 

3/2019

Jednu z klíčových veřejných zakázek na realizaci pracoviště 3 - Optika získává společnost OptiXs. 

Do laboratoře PlasmaLab byl dodán optický sůl - viz foto.

Optical table

2/2019

Dorazila vakuová vývěva HiCube 80 Eco turbo pumping station od spolčnosti Pfeiffer Vacuum. Vývěva je součástí vakuového stendu, spolu s experimentálním vakuovým recipientem. Vakuové stendy budou společným vybavením pro všechna pracoviště laboratoře PlasmaLab.

Vacuum pump

 

Práce na přípravě laboratoře pro výuku experimentální fyziky plazmatu PlasmaLab@CTU pokračují závratným tempem - laboratoř je již vybavena nábytkem a při nedávné úpravě elektroinstalaci ve zdech laboratoře skončilo více než sto metrů elektrických a datových kabelů.

20190213 132039

11/2018

Ve vyklizené místnosti 121 na Břehové se připravují úpravy elektrických rozvodů tak, aby vyhovovaly očekávaným požadavkům všech tří pracovišť PlasmaLab, která zde budou umístěna.

10/2018

Klíčovou veřejnou zakázku na realizaci pracovišť 1 - Plazma a 2 - Magnetická a elektrická pole získává společnost MICo robotic s.r.o. Pracoviště budou vybavena celkem sedmi experimentálními jednotkami do srpna 2019 a dalších devět měsíců je  vyhrazeno na jejich plné zprovoznění.

9/2018

Do PlasmaLab dorazila již druhá investice - Héliový hledač netěsností, který dodala firma TEVAK, s.r.o. Héliový hledač je nezbytným příslušenstvím v každé laboratoři, kde se pracuje v režimu tzv. vysokého vakua.

7/2018

Soutěž o vybavení PlasmaLab nábytkem vyhrává firma Nábytek Triada, s.r.o. Nábytek bude dodán do ledna 2019.

6/2018

Do PlasmaLab je dodána první investice - RF generátor a spetrální analyzátor Rigol DSA 875 (do 7.5 GHz) s velmi bohatým příslušenstvím, v soutěži o zakázku zvítězila firma Silcon Electronics s.r.o.