Aktualizováno: středa 3. listopad 2021 Zveřejněno: pátek 5. prosinec 2014 Napsal Michal Šumbera

02ESH - Extrémní stavy hmoty

Přednášející: doc. Michal Šumbera, CSc., DSc.

 

Syllabus

Přehledný článek o historii a současném stavu fyziky kvark-gluonového plazmatu

Prezentace z přednášek:

1. Krátký úvod do kosmologie (pdf)

2. Zákon rozpínání vesmíru (pdf)

3. Jednoduché kosmologické modely (pdf)

4. Temná hmota (pdf)

5. Vývoj hvězd: od molekulárních mraků až k černým dírám(pdf)

6. Termodynamika plazmatu elektricky nabitých částic (pdf)

7. Inflační vesmír (pdf)

8. Fyzika kvark-hadronového fázového přechodu (pptx)

9. Jaderná exploze  (pdf)