Aktualizováno: pondělí 19. září 2016 Zveřejněno: úterý 5. květen 2015 Napsal Jaroslav Adam

02DPD - Detektory a principy detekce

Prezentace z přednášek:

 Úvod

1. Veličiny ve fyzice detekce částic, zdroje částic

2. Charakteristiky detektorů

3. Plynové detektory

4. Polovodičové detektory

5. Scintilační detektory

6. Fotonásobiče a fotodiody

7. Čerenkovovy detektory a detektory přechodového záření

8. Historické a jiné detektory

9. Detekce neutronů

Poznámka: prezentace nenahrazují literaturu (hlavně Knoll, Radiation detection and measurement a něco z Grupen, Shwartz, Particle detectors). Prezentace

je nutno chápat jako "osnovu" přednášek.

 

Zkouška

Okruhy otázek ke zkoušce jsou zde.

Zkouška je ústní, sestává ze dvou otázek na konkrétní témata z přednášky. Termíny se počítají, každý má nárok na tři zkušební termíny (řádný, první opravný a druhý opravný).

Přihlášení a odhlášení je možné přes e-mail adamjaro#centrum.cz, nejpozději den před zkouškovým termínem, každý e-mail potvrdím. Neomluvená neúčast znamená neúspěšný termín.

Každý termín má kapacitu 8 studentů, přičemž první student se dostaví v 8:30, druhý v 9:15 atd. U každého přihlášeného bude uveden čas kdy se má dostavit. Pořadí je dáno chronologicky podle přihlášek.

Mimo vypsané termíny lze dohodnout individuální termín.

Zkouška bude probíhat v místnosti 13A (Břehová) pokud nebude uvedeno jinak.

 

Zkouškové termíny

 

Středa 21.9. (volno 8)

 

Pondělí 26.9. (volno 8)

 

Další termíny vypsány nebudou, stále však platí možnost individuálního termínu, avšak jen do konce zkouškového období.