Aktualizováno: úterý 14. prosinec 2021 Zveřejněno: pátek 4. duben 2014 Napsal Petr Novotný

02TEF1 - Teoretická fyzika 1

Vyučující:  Ing. Petr Novotný, Ph.D.

Skripta: Analytická Mechanika 1, Seznam příkladů ke cvičení Tef1

Zkouškové otázky: otázky Tef1

PREZENTACE

p02pp02, p03, pp03, p04, pp04, p05, pp05, p06, p07, p08, p09, p10, p11, p12

Podmínky zápočtu:

-maximálně 3 absence (dlouhodobé nemoci individuálně)

-aktivita u tabule

-dosažení součtu alespoň 5 bodů z dvou zápočtových písemek (2x 4 body) plánovaných na 6. a 12. cvičení

02ANM - Analytická mechanika

seznam prikladu ke cvičení

zkouškové otázky

02TEF2 - Teoretická fyzika 2

Vyučující:  Ing. Petr Novotný, Ph.D.

Skripta: Seznam příkladů ke cvičení Tef2

Zkouškové otázky: otázky Tef2

Doporučená literatura:

1) L. Hlavatý: Analytická Mechanika 1, skriptum

2) I. Štoll, J. Tolar, I. Jex: Klasická teoretická fyzika, Karolinum, Praha 2017

3) I. Štoll, J. Tolar: Teoretická fyzika, skriptum ČVUT 1994

Další možné zdroje:

4) M. Brdička, A. Hladík: Teoretická Mechanika, Academia, Praha 1987

5) J. Horský, J. Novotný, M. Štefaník: Mechanika ve fyzice, Academia, Praha 2001

6) H. Goldstein, Ch. Poole, J. Safko: Classical Mechanics. 3rd edition, Addison Wesley 2002

7) L.N. Hand, J.D. Finch: Analytical mechanics, Cambridge University Press, 1998

Informace o zkoušce:

Písemná i ústní část zkoušky probíhá v jeden den.

Přihlašování na zkoušky standardně přes KOS.

Upozorňuji, že podle zásad studia je student, který se nemůže na přihlášený termín dostavit, povinen se předem zkoušejícímu omluvit. Student se může z vážných (zejména zdravotních) důvodů omluvit i dodatečně, nejpozději do 2 dnů od termínu zkoušky, na kterou se přihlásil. O důvodnosti omluvy rozhodne zkoušející. Pokud se student nedostavil ke zkoušce a svoji neúčast neomluvil nebo mu omluva nebyla uznána, termín mu propadá a je hodnocen známkou „nedostatečně“.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archiv:

Zimní semestr 2020/2021

Přednášky: Tef1_01Tef1_02Tef1_03,   Tef1_04Tef1_05Tef1_06Tef1_07Tef1_08Tef1_09Tef1_10Tef_11Tef1_12

Poznámky:    Pr_01,   Pr_02,   Pr_03,   Pr_04,   Pr_05,   Pr_06,   Pr_07,   Pr_08,   Pr_09,   Pr_10,   Pr_11  Pr_12

Cvičení:      Cv_01Cv_02Cv_03Cv_04Cv_05Cv_06Cv_07Cv_08Cv_09Cv_10Cv_11Cv_12Cv_13

Pisemky:  Zkoušková

Letní semestr 2021/2020

Přednášky: Tef2_01Tef2_02Tef2_03Tef2_04Tef2_05,  Tef2_06,  Tef2_07,  Tef2_08,  Tef2_09,  Tef2_10,  Tef2_11,  Tef2_12, Tef2_13    

Poznámky:  Pr2_01,   Pr2_02,   Pr2_03,   Pr2_04,   Pr2_05,   Pr2_06,   Pr2_07,   Pr2_08,   Pr2_09,   Pr2_10,   Pr2_11,   Pr2_12,   Pr2_13

Cvičení: Cv_01,   Cv_02,   Cv_03,   Cv_04,   Cv_05,   Cv_06Cv_07Cv_08Cv_09Cv_10Cv_11Cv_12Cv_13

Písemka: Zkoušková

Zimní semestr 2019/2020

Sylabus 2019/2020

Tabule: 1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 7.1 7.2 8.1 8.2 9.1 9.2 10.1 10.2 11.1 11.2 12.1 12.2 13.1 13.2

 Letní semestr 2019/2020

Tabule: 1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2

Přednášky: 4.1, 4.25.1, 5.2, 6.1, 6.2,  7.0 , 8.09.0,  10.0,  11.012.0,  13.0 

Materialy 4.1 4.2 4.3 4.4     5.1 5.2 5.3 5.4 5.5  6.1 6.2 6.3  7.0  8.0  9.0    10.0    11.0   12.0   13.0

Cvičení cv4_1 cv4_2 cv4_3U5.8, 5.41, 5.42, 5.38, 5.38(komentář) 5.43;   cv 29, integrabilní soustavy, 5.53, 7.3, 7.2, 7.1, 7.4, 7.5, 7.6

cv 39, 7.9, 7.15, 7.17, 7.18, 7.19, 7.207.27, 7.28, Comptonův jev, U7.4, 7.16, 7.217.30, 7.33, 7.32, (U7.6); 8.45, 8.46, 8.42, 9.7, 9.8, U8.2; U8.4,8.50,8.43; 9.52, 8.35, 8.36, 9.55

Obsáhlejší přednášku o STR od experta na relativitu mužete najít zde https://youtu.be/B0c3tAYuV9s