Pro střední školy

 

IPPOG International Masterclasses - Hands on Particle Physics

IMKatedra fyziky od roku 2012 pořádá pravidelně akci "International Masterclasses hands on particle physics" pro studenty středních škol, která se pořádá ve spolupráci s Mezinárodní skupinou pro popularizaci částicové fyziky IPPOG, Evropská fyzikální společností EPS CERN.

Každý rok zhruba 8000 středoškolských studentů z 31 zemí světa přijde na jeden den na jednu ze 120 univerzit nebo výzkumných pracovišť, aby objevovali tajemství světa fyziky elementárních částic. Studenti zde absolvují přednášky od aktivních vědců na téma proč, a jak zkoumáme elementární částice a základní síly působící mezi nimi. Následně si studenti na reálných datech z experimentů zkusí vlastní analýzu a výsledky si pak spolu porovnají.

Během jednoho dne budou studenti moci poznat, jak se zkoumají elementární částice v experimentu ALICE na urychlovači LHC v CERNu. Dopoledne absolvují populárně-naučné přednášky od aktivních vědců a odpoledne si sami budou moci vyzkoušet vlastní analýzu reálných dat z experimentů na LHC.  

Výsledky odevzdají do CERNu. Vrcholem akce pak bude videokonference mezi fyziky z CERNu a univerzitami a institucemi v Evropě a nakonec vyhlášení nejlepšího týmu. Studenti se tak mohou na jeden den stát částicovými fyziky a přitom nebudou potřebovat žádné speciální znalosti.

Více o akci v Praze

Více o akci v Děčíně