Tokamak COMPASS

sv compass logo

Tokamak COMPASS (z anglického COMPact ASSembly) se řadí svými rozměry (hlavní poloměr 0,6 m a výška komory přibližně 0,7 m) k menším tokamakům, umožňujícím operaci s H-módem, který představuje standardní referenční režim tokamaku ITER. Důležité je, že díky své velikosti a tvaru odpovídá plazma COMPASSu jedné desetině (v lineárním měřítku) plazmatu v ITERu. Právě kvůli své relevantnosti byl na podzim roku 2004 COMPASS nabídnut Evropskou komisí a UKAEA Ústavu fyziky plazmatu. Instalace a provoz tokamaku COMPASS řadí Českou republiku mezi země s pokročilým výzkumem vysokoteplotního plazmatu a termojaderné fúze. V současnosti existují v Evropě kromě COMPASSu pouze dva tokamaky s konfigurací podobnou ITERu a H-mód režimem. Jedná se o JET (Joint European Torus) a německý tokamak ASDEX-U (Institut für Plasmaphysik, Garching).

Studenti se podílejí na řešení celé řady sofistikovaných témat počínaje technickým řešením řízení integrovaného experimentu, přes vývoj diagnostických metod nebo studium a interpretaci experimentálních dat z tzv. L-H přechodu (skokového zlepšení udržení plazmatu v magnetickém poli) až po fyzikální modelování procesů ve vysokoteplotním plazmatu.

Členové skupiny

Pracovníci

doc. RNDr. Jan Mlynář, Ph.D.
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Oblasti zájmu:
* Runaway electrons
* Data analysis, inverse problems (tomography, spectral unfolding), plasma radiation
* Neutral beams for plasma heating and diagnostics

Studenti

Ing. Jan Čečrdle
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Školitel: Mgr. Jan Horáček, Ph.D.
Aktuální výzkumné téma: První experiment s tekutým lithiem na divertoru tokamaku COMPASS

Ing. Jaroslav Čeřovský
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Školitel: doc. RNDr. Jan Mlynář, Ph.D.
Aktuální výzkumné téma: Studium scénářů útlumu ubíhajících elektronů v tokamacích pomocí interakce s příměsemi

Ing. Michal Farník
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., telefon: +420-420737125411
Školitel: Mgr. Michael Komm, Ph.D.
Aktuální výzkumné téma: Využití EC vln na tokamaku COMPASS-U

Ing. Ondřej Ficker
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Školitel: Doc. RNDr. Jan Mlynář, Ph.D.
Aktuální výzkumné téma: Metody zpracování dat v diagnostice energetických částic na tokamacích

Ing. Ondřej Grover
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Školitel: Ing. Martin Hron, Ph.D.
Aktuální výzkumné téma: L-H přechod v tokamakovém plazmatu: studium lokálních parametrů okrajového plazmatu

Ing. Kateřina Hromasová
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., telefon: +420-420723998598
Školitel: Mgr. Jakub Seidl, Ph.D.
Aktuální výzkumné téma: Transport v tokamakové SOL

Ing. Miroslav Šos
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Školitel: Mgr. Michael Komm, Ph.D.
Aktuální výzkumné téma: Měření a zpracování profilů elektronové teploty a hustoty plazmatu v tokamacích

Ing. Jakub Svoboda
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Školitel: doc. RNDr. Jan Mlynář, Ph.D.
Aktuální výzkumné téma: Tomografie měkkého rentgenového záření na tokamaku COMPASS-U

Mgr. Mykyta Varavin
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Školitel: Ing. Martin Hron, Ph.D.
Aktuální výzkumné téma: Study of propagation of electromagnetic waves in plasmas

Bc. Matyáš Grof
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Školitel: Ing. Petr Vondráček
Aktuální výzkumné téma: Studium tepelných toků plazmatu na vnitřní stěnu tokamaku COMPASS

Bc. Lukáš Lobko
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Školitel: Ing. Ondřej Ficker
Aktuální výzkumné téma: Měření neutronů na tokamaku COMPASS

Bc. Filip Papoušek
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Školitel: Ing. Ondřej Grover
Aktuální výzkumné téma: Vliv rozmítaného nabíjení potenciálu okraje plazmatu na turbulenci v tokamacích